วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙

๒๗ มี.ค. ๕๙-พระเมตตาพร
590327_09_พระเมตตาพร.mp3

ไม่เห็นสิ่งใดสำคัญไปกว่าพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๒๗ มี.ค. ๕๙)

๒๗ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมไม่เห็นสิ่งใดสำคัญไปกว่าพระรัตนตรัย
590327_08_ปกิณกะธรรมไม่เห็นสิ่งใดสำคัญไปกว่าพระรัตนตรัย.mp3

การบูชาบุคคลที่ควรบูชาทำให้ถึงมรรคผลได้ง่าย(ปกิณกะธรรม ๒๗ มี.ค. ๕๙)

๒๗ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการบูชาบุคคลที่ควรบูชาทำให้ถึงมรรคผลได้ง่าย
590327_06_ปกิณกะธรรมการบูชาบุคคลที่ควรบูชาทำให้ถึงมรรคผลได้ง่าย.mp3

อารมณ์ใจในการทำทาน(ปกิณกะธรรม ๒๗ มี.ค. ๕๙)

๒๗ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอารมณ์ใจในการทำทาน
590327_04_ปกิณกะธรรมอารมณ์ใจในการทำทาน.mp3

คนที่มีกำลังใจในบารมี๑๐ถึงจะหลุดพ้น(เทศน์ ๒๗ มี.ค. ๕๙)

๒๗ มี.ค. ๕๙-เทศน์คนที่มีกำลังใจในบารมี๑๐ถึงจะหลุดพ้น
590327_03_เทศน์คนที่มีกำลังใจในบารมี๑๐ถึงจะหลุดพ้น.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๒๗ มี.ค. ๕๙)

๒๗ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590327_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559

การมีกำลังใจที่จะไม่กลับมาเกิด(ปกิณกะธรรม ๒๖ มี.ค. ๕๙)

๒๖ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการมีกำลังใจที่จะไม่กลับมาเกิด
590326_11_ปกิณกะธรรมการมีกำลังใจที่จะไม่กลับมาเกิด.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๒๖ มี.ค. ๕๙)

๒๖ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590326_10_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

ทรงอริยสัจจะไม่หวังผลอะไรทางโลกและขอขมาพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๒๖ มี.ค. ๕๙)

๒๖ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมทรงอริยสัจจะไม่หวังผลอะไรทางโลกและขอขมาพระรัตนตรัย
590326_08_ปกิณกะธรรมทรงอริยสัจจะไม่หวังผลอะไรทางโลกและขอขมาพระรัตนตรัย.mp3

วิจิกิจฉากับสีลัพพตปรามาส(ปกิณกะธรรม ๒๖ มี.ค. ๕๙)

๒๖ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมวิจิกิจฉากับสีลัพพตปรามาส
590326_07_ปกิณกะธรรมวิจิกิจฉากับสีลัพพตปรามาส.mp3

การเห็นความจริงว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไรเลย(ปกิณกะธรรม ๒๖ มี.ค. ๕๙)

๒๖ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการเห็นความจริงว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไรเลย
590326_06_ปกิณกะธรรมการเห็นความจริงว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไรเลย.mp3

ความกตัญญูเป็นกำลังสำคัญในมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒๖ มี.ค.๕๙)

๒๖ มี.ค.๕๙-ปกิณกะธรรมความกตัญญูเป็นกำลังสำคัญในมรรคผล
590326_05_ปกิณกะธรรมความกตัญญูเป็นกำลังสำคัญในมรรคผล.mp3

พระพุทธศาสนาช่วยโลก(ปกิณกะธรรม ๒๖ มี.ค. ๕๙)

๒๖ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพระพุทธศาสนาช่วยโลก
590326_04_ปกิณกะธรรมพระพุทธศาสนาช่วยโลก.mp3

สร้างกำลังใจในบารมี๑๐เพื่อมรรคผล(เทศน์ ๒๖ มี.ค. ๕๙)

๒๖ มี.ค. ๕๙-เทศน์สร้างกำลังใจในบารมี๑๐เพื่อมรรคผล
590326_03_เทศน์สร้างกำลังใจในบารมี๑๐เพื่อมรรคผล.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๒๖ มี.ค. ๕๙)

๒๖ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590326_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙

๒๐ มี.ค. ๕๙-พระเมตตาพร
590320_07_พระเมตตาพร.mp3

การทรงอพรัมจริยา(กรรมฐาน ๒๐ มี.ค. ๕๙)

๒๐ มี.ค. ๕๙-กรรมฐานการทรงอพรัมจริยา
590320_06_กรรมฐานการทรงอพรัมจริยา.mp3

การปฏิบัติแบบนักบวช(คุยก่อนกรรมฐาน ๒๐ มี.ค. ๕๙)

๒๐ มี.ค. ๕๙-คุยก่อนกรรมฐานการปฏิบัติแบบนักบวช
590320_05_คุยก่อนกรรมฐานการปฏิบัติแบบนักบวช.mp3

ผู้มีจิตเป็นสุขมีสุคติเป็นที่ไป(ปกิณกะธรรม ๒๐ มี.ค. ๕๙)

๒๐ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้มีจิตเป็นสุขมีสุคติเป็นที่ไป
590320_04_ปกิณกะธรรมผู้มีจิตเป็นสุขมีสุคติเป็นที่ไป.mp3

ผู้ละมานะจึงจะเข้าถึงมรรคผล(เทศน์ ๒๐ มี.ค. ๕๙)

๒๐ มี.ค. ๕๙-เทศน์ผู้ละมานะจึงจะเข้าถึงมรรคผล
590320_03_เทศน์ผู้ละมานะจึงจะเข้าถึงมรรคผล.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๒๐ มี.ค. ๕๙)

๒๐ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590320_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2559

คนที่เห็นอริยสัจจะไม่หวังอะไรทางโลก(ปกิณกะธรรม ๑๙ มี.ค. ๕๙)

๑๙ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมคนที่เห็นอริยสัจจะไม่หวังอะไรทางโลก


อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๑๙ มี.ค. ๕๙)

๑๙ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590319_10_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

ทำความดีต้องนึกถึงท่านลุงพระยายมด้วยความตั้งใจ(ปกิณกะธรรม ๑๙ มี.ค. ๕๙)

๑๙ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำความดีต้องนึกถึงท่านลุงพระยายมด้วยความตั้งใจ
590319_08_ปกิณกะธรรมทำความดีต้องนึกถึงท่านลุงพระยายมด้วยความตั้งใจ.mp3

จิตที่ถึงพร้อมด้วยศีล(คุยก่อนกรรมฐาน ๑๙ มี.ค. ๕๙)

๑๙ มี.ค. ๕๙-คุยก่อนกรรมฐานจิตที่ถึงพร้อมด้วยศีล
590319_07_คุยก่อนกรรมฐานจิตที่ถึงพร้อมด้วยศีล.mp3

ที่มาของพระยืนสามสิบศอกวัดโพกรวม(ปกิณกะธรรม ๑๙ มี.ค. ๕๙)

๑๙ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมที่มาของพระยืนสามสิบศอกวัดโพกรวม
590319_06_ปกิณกะธรรมที่มาของพระยืนสามสิบศอกวัดโพกรวม.mp3

การเห็นทุกข์ให้ไว(ปกิณกะธรรม ๑๙ มี.ค. ๕๙)

๑๙ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการเห็นทุกข์ให้ไว
590319_05_ปกิณกะธรรมการเห็นทุกข์ให้ไว.mp3

ความเมตตาของพระ(ปกิณกะธรรม ๑๙ มี.ค. ๕๙)

๑๙ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระ
590319_04_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระ.mp3

จิตที่ตั้งมั่นดังพระอริยะจะไม่ทำความชั่วอีก(เทศน์ ๑๙ มี.ค. ๕๙)

๑๙ มี.ค. ๕๙-เทศน์จิตที่ตั้งมั่นดังพระอริยะจะไม่ทำความชั่วอีก
590319_03_เทศน์จิตที่ตั้งมั่นดังพระอริยะจะไม่ทำความชั่วอีก.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๑๙ มี.ค. ๕๙)

๑๙ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590319_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙

๑๓ มี.ค. ๕๙-พระเมตตาพร
590313_07_พระเมตตาพร.mp3

นกสันโดษผู้หนีไม่พ้นภัยจากคนพาล(นิทาน ๑๓ มี.ค. ๕๙)

๑๓ มี.ค. ๕๙-นิทานนกสันโดษผู้หนีไม่พ้นภัยจากคนพาล
590313_06_นิทานนกสันโดษผู้หนีไม่พ้นภัยจากคนพาล.mp3

อารมณ์อากิญจัญญายตนะ(ปกิณกะธรรม ๑๓ มี.ค. ๕๙)

๑๓ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอารมณ์อากิญจัญญายตนะ
590313_05_ปกิณกะธรรมอารมณ์อากิญจัญญายตนะ.mp3

ความถึงพร้อมในบุญจะนำพาไปสู่มรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑๓ มี.ค. ๕๙)

๑๓ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมความถึงพร้อมในบุญจะนำพาไปสู่มรรคผล
590313_04_ปกิณกะธรรมความถึงพร้อมในบุญจะนำพาไปสู่มรรคผล.mp3

ผู้เข้าถึงพระธรรมต้องมีพุทธานุสสติเป็นอารมณ์(เทศน์ ๑๓ มี.ค. ๕๙)

๑๓ มี.ค. ๕๙-เทศน์ผู้เข้าถึงพระธรรมต้องมีพุทธานุสสติเป็นอารมณ์
590313_03_เทศน์ผู้เข้าถึงพระธรรมต้องมีพุทธานุสสติเป็นอารมณ์.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๑๓ มี.ค. ๕๙)

๑๓ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590313_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2559

รักษาศีลพรหมจรรย์เพื่อผลการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๑๒ มี.ค. ๕๙)

๑๒ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมรักษาศีลพรหมจรรย์เพื่อผลการปฏิบัติอธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๑๒ มี.ค. ๕๙)

ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590312_11_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

พระเมตตาพร : ในวันไหว้ครู วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙

๑๒ มี.ค. ๕๙-พระเมตตาพรในวันไหว้ครู
590312_09_พระเมตตาพรในวันไหว้ครู.mp3

งานสาธารณประโยชน์เพื่อตอบแทนคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๑๒ มี.ค. ๕๙)

๑๒ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์เพื่อตอบแทนคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์
590312_08_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์เพื่อตอบแทนคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์.mp3

กำลังใจถึงความพร้อมในการหลุดพ้น(ปกิณกะธรรม ๑๒ มี.ค. ๕๙)

ปกิณกะธรรมกำลังใจถึงความพร้อมในการหลุดพ้น
590312_07_ปกิณกะธรรมกำลังใจถึงความพร้อมในการหลุดพ้น.mp3

การจับภาพพระเป็นพุทธานุสสติ(ปกิณกะธรรม ๑๒ มี.ค. ๕๙)

ปกิณกะธรรมการจับภาพพระเป็นพุทธานุสสติ
590312_05_ปกิณกะธรรมการจับภาพพระเป็นพุทธานุสสติ.mp3

พุทธานุสสติเป็นกำลังในการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๑๒ มี.ค. ๕๙)

๑๒ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพุทธานุสสติเป็นกำลังในการปฏิบัติ
590312_04_ปกิณกะธรรมพุทธานุสสติเป็นกำลังในการปฏิบัติ.mp3

รักษาความเป็นมงคลด้วยพุทธานุสสติ(ปกิณกะธรรม ๑๒ มี.ค. ๕๙)

ปกิณกะธรรมรักษาความเป็นมงคลด้วยพุทธานุสสติ
590312_03_ปกิณกะธรรมรักษาความเป็นมงคลด้วยพุทธานุสสติ.mp3

สวดบทพระปริตรเพื่อบูชาครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู(ปกิณกะธรรม ๑๒ มี.ค. ๕๙)

๑๒ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมสวดบทพระปริตรเพื่อบูชาครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู
590312_02_ปกิณกะธรรมสวดบทพระปริตรเพื่อบูชาครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู.mp3

การตั้งจิตบริสุทธิ์ด้วยการรักษาศีลถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๑๒ มี.ค. ๕๙)

๑๒ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการตั้งจิตบริสุทธิ์ด้วยการรักษาศีลถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์
590312_01_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตบริสุทธิ์ด้วยการรักษาศีลถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์.mp3

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๙

๖ มี.ค. ๕๙-พระเมตตาพร
590306_08_พระเมตตาพร.mp3

การระลึกถึงครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู(ปกิณกะธรรม ๖ มี.ค. ๕๙)

๖ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการระลึกถึงครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู
590306_07_ปกิณกะธรรมการระลึกถึงครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู.mp3

ผลการปฏิบัติจะต้องเดินแบบพระอริยะ(กรรมฐาน ๖ มี.ค. ๕๙)

๖ มี.ค. ๕๙-กรรมฐานผลการปฏิบัติจะต้องเดินแบบพระอริยะ
590306_06_กรรมฐานผลการปฏิบัติจะต้องเดินแบบพระอริยะ.mp3

การมีจิตจดจ่อทำความดีเป็นอารมณ์เดียว(ปกิณกะธรรม ๖ มี.ค. ๕๙)

๖ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการมีจิตจดจ่อทำความดีเป็นอารมณ์เดียว
590306_05_ปกิณกะธรรมการมีจิตจดจ่อทำความดีเป็นอารมณ์เดียว.mp3

การเริ่มต้นปฏิบัติของสมณเพศ(ปกิณกะธรรม ๖ มี.ค. ๕๙)

๖ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการเริ่มต้นปฏิบัติของสมณเพศ
590306_04_ปกิณกะธรรมการเริ่มต้นปฏิบัติของสมณเพศ.mp3

พระเมตตาของพระหาประมาณมิได้(ปกิณกะธรรม ๖ มี.ค. ๕๙)

๖ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพระเมตตาของพระหาประมาณมิได้
590306_03_ปกิณกะธรรมพระเมตตาของพระหาประมาณมิได้.mp3

ทำความดีให้ถึงพร้อมจึงจะบรรลุมรรคผล(เทศน์ ๖ มี.ค. ๕๙)

๖ มี.ค. ๕๙-เทศน์ทำความดีให้ถึงพร้อมจึงจะบรรลุมรรคผล
590306_02_เทศน์ทำความดีให้ถึงพร้อมจึงจะบรรลุมรรคผล.mp3

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2559

ใคร่ครวญเพ่งโทษร่างกายเป็นอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๕ มี.ค. ๕๙)

๕ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญเพ่งโทษร่างกายเป็นอารมณ์
590305_11_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญเพ่งโทษร่างกายเป็นอารมณ์.mp3

ความสุขที่ได้จากบุญที่ทำความดีดังพระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๕ มี.ค. ๕๙)

๕ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมความสุขที่ได้จากบุญที่ทำความดีดังพระอริยะ
590305_10_ปกิณกะธรรมความสุขที่ได้จากบุญที่ทำความดีดังพระอริยะ.mp3

ทำวัตรเย็น(ปกิณกะธรรม ๕ มี.ค. ๕๙)

๕ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น
590305_09_ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น.mp3

ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๕ มี.ค. ๕๙)

๕ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์
590305_08_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์.mp3

พระอรหันต์จะไม่คิดว่าใครมีโทษมีแต่ความเมตตา(ปกิณกะธรรม ๕ มี.ค. ๕๙)

๕ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพระอรหันต์จะไม่คิดว่าใครมีโทษมีแต่ความเมตตา
590305_07_ปกิณกะธรรมพระอรหันต์จะไม่คิดว่าใครมีโทษมีแต่ความเมตตา.mp3

ใคร่ครวญชีวิตที่มีสาระหรือไม่มีสาระ(กรรมฐาน ๕ มี.ค. ๕๙)

๕ มี.ค. ๕๙-กรรมฐานใคร่ครวญชีวิตที่มีสาระหรือไม่มีสาระ
590305_06_กรรมฐานใคร่ครวญชีวิตที่มีสาระหรือไม่มีสาระ.mp3

การรู้คุณกตัญญูมีผลกับการปฎิบัติ(ปกิณกะธรรม ๕ มี.ค. ๕๙)

๕ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการรู้คุณกตัญญูมีผลกับการปฎิบัติ
590305_05_ปกิณกะธรรมการรู้คุณกตัญญูมีผลกับการปฎิบัติ.mp3

มรรคผลจะเกิดได้ต้องมีอธิษฐาน(ปกิณกะธรรม ๕ มี.ค. ๕๙)

๕ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมมรรคผลจะเกิดได้ต้องมีอธิษฐาน
590305_04_ปกิณกะธรรมมรรคผลจะเกิดได้ต้องมีอธิษฐาน.mp3

ความปรารถนาผลของทาน(ปกิณกะธรรม ๕ มี.ค. ๕๙)

๕ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมความปรารถนาผลของทาน
590305_03_ปกิณกะธรรมความปรารถนาผลของทาน.mp3

ละความชั่วด้วยพึ่งระวังรักษาศีลกรรมบถ๑๐(เทศน์ ๕ มี.ค. ๕๙)

๕ มี.ค. ๕๙-เทศน์ละความชั่วด้วยพึ่งระวังรักษาศีลกรรมบถ๑๐
590305_02_เทศน์ละความชั่วด้วยพึ่งระวังรักษาศีลกรรมบถ๑๐.mp3

ทำวัตรเช้า(ปกิณกะธรรม ๕ มี.ค. ๕๙)

๕ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า
590305_01_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า.mp3