วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2559

ละความชั่วด้วยพึ่งระวังรักษาศีลกรรมบถ๑๐(เทศน์ ๕ มี.ค. ๕๙)

๕ มี.ค. ๕๙-เทศน์ละความชั่วด้วยพึ่งระวังรักษาศีลกรรมบถ๑๐
590305_02_เทศน์ละความชั่วด้วยพึ่งระวังรักษาศีลกรรมบถ๑๐.mp3