วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2559

รักษาความเป็นมงคลด้วยพุทธานุสสติ(ปกิณกะธรรม ๑๒ มี.ค. ๕๙)

ปกิณกะธรรมรักษาความเป็นมงคลด้วยพุทธานุสสติ
590312_03_ปกิณกะธรรมรักษาความเป็นมงคลด้วยพุทธานุสสติ.mp3