วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2559

ความเมตตาของพระ(ปกิณกะธรรม ๑๙ มี.ค. ๕๙)

๑๙ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระ
590319_04_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระ.mp3