วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559

สร้างกำลังใจในบารมี๑๐เพื่อมรรคผล(เทศน์ ๒๖ มี.ค. ๕๙)

๒๖ มี.ค. ๕๙-เทศน์สร้างกำลังใจในบารมี๑๐เพื่อมรรคผล
590326_03_เทศน์สร้างกำลังใจในบารมี๑๐เพื่อมรรคผล.mp3