วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559

ความกตัญญูเป็นกำลังสำคัญในมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒๖ มี.ค.๕๙)

๒๖ มี.ค.๕๙-ปกิณกะธรรมความกตัญญูเป็นกำลังสำคัญในมรรคผล
590326_05_ปกิณกะธรรมความกตัญญูเป็นกำลังสำคัญในมรรคผล.mp3