วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2559

การบูชาบุคคลที่ควรบูชาทำให้ถึงมรรคผลได้ง่าย(ปกิณกะธรรม ๒๗ มี.ค. ๕๙)

๒๗ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการบูชาบุคคลที่ควรบูชาทำให้ถึงมรรคผลได้ง่าย
590327_06_ปกิณกะธรรมการบูชาบุคคลที่ควรบูชาทำให้ถึงมรรคผลได้ง่าย.mp3