วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘

๒๖ เม.ย. ๕๘-พระเมตตาพร
580426_08_พระเมตตาพร.mp3

การรักษาข้อวัตรปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๒๖ เม.ย. ๕๘)

๒๖ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการรักษาข้อวัตรปฏิบัติ
580426_07_ปกิณกะธรรมการรักษาข้อวัตรปฏิบัติ.mp3

การมอบกายถวายชีวิตต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า(คุยก่อนกรรมฐาน ๒๖ เม.ย. ๕๘)

๒๖ เม.ย. ๕๘-คุยก่อนกรรมฐานการมอบกายถวายชีวิตต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
580426_06_คุยก่อนกรรมฐานการมอบกายถวายชีวิตต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.mp3

จิตที่สงบจากอารมณ์โลภโกรธหลง(ปกิณกะธรรม ๒๖ เม.ย. ๕๘)

๒๖ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมจิตที่สงบจากอารมณ์โลภโกรธหลง
580426_05_ปกิณกะธรรมจิตที่สงบจากอารมณ์โลภโกรธหลง.mp3

การหลงในรูป(เทศน์ ๒๖ เม.ย. ๕๘)

๒๖ เม.ย. ๕๘-เทศน์การหลงในรูป
580426_02_เทศน์การหลงในรูป.mp3

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558

การพิจารณาทุกข์จากอาหาร(ปกิณกะธรรม ๒๕ เม.ย. ๕๘)

๒๕ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการพิจารณาทุกข์จากอาหาร
580425_08_ปกิณกะธรรมการพิจารณาทุกข์จากอาหาร.mp3

การปฏิบัติต้องมีทานศีลภาวนาเป็นฐาน(ปกิณกะธรรม ๒๕ เม.ย. ๕๘)

๒๕ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องมีทานศีลภาวนาเป็นฐาน
580425_06_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องมีทานศีลภาวนาเป็นฐาน.mp3

การปฎิบัติเดินด้วยวิปัสสนาญาณและสมาธิ(ปกิณกะธรรม ๒๕ เม.ย. ๕๘)

๒๕ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการปฎิบัติเดินด้วยวิปัสสนาญาณและสมาธิ
580425_05_ปกิณกะธรรมการปฎิบัติเดินด้วยวิปัสสนาญาณและสมาธิ.mp3

วัตรปฎิบัติก่อนนอนเพื่อละความชั่ว(คุยก่อนกรรมฐาน ๒๕ เม.ย. ๕๘)

๒๕ เม.ย. ๕๘-คุยก่อนกรรมฐานวัตรปฎิบัติก่อนนอนเพื่อละความชั่ว
580425_04_คุยก่อนกรรมฐานวัตรปฎิบัติก่อนนอนเพื่อละความชั่ว.mp3

กระแสของจิต(ปกิณกะธรรม ๒๕ เม.ย. ๕๘)

๒๕ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมกระแสของจิต
580425_03_ปกิณกะธรรมกระแสของจิต.mp3

ยานโทสุขโทโหติผู้ให้ความสุขเช่นใดก็ได้ความสุขเช่นนั้น(เทศน์ ๒๕ เม.ย. ๕๘)

๒๕ เม.ย. ๕๘-เทศน์ยานโทสุขโทโหติผู้ให้ความสุขเช่นใดก็ได้ความสุขเช่นนั้น
580425_02_เทศน์ยานโทสุขโทโหติผู้ให้ความสุขเช่นใดก็ได้ความสุขเช่นนั้น.mp3

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘

๒๐ เม.ย. ๕๘-พระเมตตาพร
580420_09_พระเมตตาพร.mp3

วันฉลองครบรอบรัตนโกสินทร์ตอนต้น(ปกิณกะธรรม ๒๐ เม.ย. ๕๘)

๒๐ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมวันฉลองครบรอบรัตนโกสินทร์ตอนต้น
580420_08_ปกิณกะธรรมวันฉลองครบรอบรัตนโกสินทร์ตอนต้น.mp3

เรื่องของกรรม(ปกิณกะธรรม ๒๐ เม.ย. ๕๘)

๒๐ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมเรื่องของกรรม
580420_07_ปกิณกะธรรมเรื่องของกรรม.mp3

ความเจริญในเขตพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๒๐ เม.ย. ๕๘)

๒๐ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมความเจริญในเขตพระพุทธศาสนา
580420_04_ปกิณกะธรรมความเจริญในเขตพระพุทธศาสนา.mp3

บุญที่ทำด้วยความเคารพกตัญญูต่อพระพุทธศาสนามีผลเลิศ(เทศน์ ๒๐ เม.ย. ๕๘)

๒๐ เม.ย. ๕๘-เทศน์บุญที่ทำด้วยความเคารพกตัญญูต่อพระพุทธศาสนามีผลเลิศ
580420_02_เทศน์บุญที่ทำด้วยความเคารพกตัญญูต่อพระพุทธศาสนามีผลเลิศ.mp3

วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2558

กำลังใจเต็มโดยไม่สงสัยเป็นชาติสุดท้าย(ปกิณกะธรรม ๑๙ เม.ย. ๕๘)

๑๙ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมกำลังใจเต็มโดยไม่สงสัยเป็นชาติสุดท้าย
580419_06_ปกิณกะธรรมกำลังใจเต็มโดยไม่สงสัยเป็นชาติสุดท้าย.mp3

บวงสรวงอธิษฐานจิตในการหล่อพระอัครสาวก(ปกิณกะธรรม ๑๙ เม.ย. ๕๘)

๑๙ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมบวงสรวงอธิษฐานจิตในการหล่อพระอัครสาวก
580419_05_ปกิณกะธรรมบวงสรวงอธิษฐานจิตในการหล่อพระอัครสาวก.mp3

การละอุปาทานของจิต(ปกิณกะธรรม ๑๙ เม.ย. ๕๘)

๑๙ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการละอุปาทานของจิต
580419_04_ปกิณกะธรรมการละอุปาทานของจิต.mp3

การมีสติสมบูรณ์ในการเข้าใจกฎธรรมดา(ปกิณกะธรรม ๑๙ เม.ย. ๕๘)

๑๙ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการมีสติสมบูรณ์ในการเข้าใจกฎธรรมดา
580419_03_ปกิณกะธรรมการมีสติสมบูรณ์ในการเข้าใจกฎธรรมดา.mp3

การเห็นเหตุแห่งทุกข์เพื่อดับทุกข์(เทศน์ ๑๙ เม.ย. ๕๘)

๑๙ เม.ย. ๕๘-เทศน์การเห็นเหตุแห่งทุกข์เพื่อดับทุกข์
580419_02_เทศน์การเห็นเหตุแห่งทุกข์เพื่อดับทุกข์.mp3

วันเสาร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2558

การฝึกแยกกายกับจิตอาศัยการสวดมนต์(ปกิณกะธรรม ๑๘ เม.ย. ๕๘)

๑๘ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการฝึกแยกกายกับจิตอาศัยการสวดมนต์
580418_08_ปกิณกะธรรมการฝึกแยกกายกับจิตอาศัยการสวดมนต์.mp3

การรักษาศีล๘(ปกิณกะธรรม ๑๘ เม.ย. ๕๘)

๑๘ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการรักษาศีล๘
580418_06_ปกิณกะธรรมการรักษาศีล๘.mp3

ปฎิเวธคือผลของการปฎิบัติเฉพาะตน(ตอบปัญหาธรรม ๑๘ เม.ย. ๕๘)

๑๘ เม.ย. ๕๘-ตอบปัญหาธรรมปฎิเวธคือผลของการปฎิบัติเฉพาะตน
580418_05_ตอบปัญหาธรรมปฎิเวธคือผลของการปฎิบัติเฉพาะตน.mp3

การบวงสรวงด้วยความตั้งใจดี(ปกิณกะธรรม ๑๘ เม.ย. ๕๘)

๑๘ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการบวงสรวงด้วยความตั้งใจดี
580418_04_ปกิณกะธรรมการบวงสรวงด้วยความตั้งใจดี.mp3

ทานที่มีผลต้องทำกับเนื้อนาบุญในพระพุทธศาสนา(เทศน์ ๑๘ เม.ย. ๕๘)

๑๘ เม.ย. ๕๘-เทศน์ทานที่มีผลต้องทำกับเนื้อนาบุญในพระพุทธศาสนา
580418_03_เทศน์ทานที่มีผลต้องทำกับเนื้อนาบุญในพระพุทธศาสนา.mp3

สวดสะเดาะเคราะห์อิติปิโส๑๐๘จบและพระคาถาชินบัญชร๙จบ(ปกิณกะธรรม ๑๘ เม.ย. ๕๘)

๑๘ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมสวดสะเดาะเคราะห์อิติปิโส๑๐๘จบและพระคาถาชินบัญชร๙จบ
580418_02_ปกิณกะธรรมสวดสะเดาะเคราะห์อิติปิโส๑๐๘จบและพระคาถาชินบัญชร๙จบ.mp3

ความเมตตาของพรหมเทพเทวดา(ปกิณกะธรรม ๑๘ เม.ย. ๕๘)

๑๘ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพรหมเทพเทวดา
580418_01_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพรหมเทพเทวดา.mp3

วันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘

๑๕ เม.ย. ๕๘-พระเมตตาพร
580415_07_พระเมตตาพร.mp3

อารมณ์จบกิจ(ปกิณกะธรรม ๑๕ เม.ย. ๕๘)

๑๕ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมอารมณ์จบกิจ
580415_06_ปกิณกะธรรมอารมณ์จบกิจ.mp3

การปฏิบัติเพื่อละความกังวล(ปกิณกะธรรม ๑๕ เม.ย. ๕๘)

๑๕ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติเพื่อละความกังวล
580415_05_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติเพื่อละความกังวล.mp3

การปฎิบัติดีแล้วจิตจะไม่เสื่อม(ปกิณกะธรรม ๑๕ เม.ย. ๕๘)

๑๕ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการปฎิบัติดีแล้วจิตจะไม่เสื่อม
580415_03_ปกิณกะธรรมการปฎิบัติดีแล้วจิตจะไม่เสื่อม.mp3

ทานอันบริสุทธิ์มีผลเลิศ(เทศน์ ๑๕ เม.ย. ๕๘)

๑๕ เม.ย. ๕๘-เทศน์ทานอันบริสุทธิ์มีผลเลิศ
580415_02_เทศน์ทานอันบริสุทธิ์มีผลเลิศ.mp3

วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2558

การดูจิตด้วยฌานสมาบัติและด้วยการพิจารณาอุปมาอุปมัย(ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๕๘)

๑๔ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการดูจิตด้วยฌานสมาบัติและด้วยการพิจารณาอุปมาอุปมัย
580414_11_ปกิณกะธรรมการดูจิตด้วยฌานสมาบัติและด้วยการพิจารณาอุปมาอุปมัย.mp3

ชาวเขาผู้เมตตาคนสัตว์และสรรพสิ่งดุจดังเพื่อน(นิทาน ๑๔ เม.ย. ๕๘)

๑๔ เม.ย. ๕๘-นิทานชาวเขาผู้เมตตาคนสัตว์และสรรพสิ่งดุจดังเพื่อน
580414_09_นิทานชาวเขาผู้เมตตาคนสัตว์และสรรพสิ่งดุจดังเพื่อน.mp3

ฝึกสติกับการเดิน(ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๕๘)

๑๔ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมฝึกสติกับการเดิน
580414_08_ปกิณกะธรรมฝึกสติกับการเดิน.mp3

การระวังจิตอย่าคิดชั่ว(คุยก่อนกรรมฐาน ๑๔ เม.ย. ๕๘)

๑๔ เม.ย. ๕๘-คุยก่อนกรรมฐานการระวังจิตอย่าคิดชั่ว
580414_07_คุยก่อนกรรมฐานการระวังจิตอย่าคิดชั่ว.mp3

ความปรารถนาขึ้นอยู่กับกำลังใจของแต่ละคน(ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๕๘)

๑๔ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมความปรารถนาขึ้นอยู่กับกำลังใจของแต่ละคน
580414_06_ปกิณกะธรรมความปรารถนาขึ้นอยู่กับกำลังใจของแต่ละคน.mp3

การวางกำลังใจเมื่อร่างกายเจ็บป่วย(ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๕๘)

๑๔ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการวางกำลังใจเมื่อร่างกายเจ็บป่วย
580414_05_ปกิณกะธรรมการวางกำลังใจเมื่อร่างกายเจ็บป่วย.mp3

ความกังวลและความกลัวของผู้ปฎิบัติ(ตอบปัญหาธรรม ๑๔ เม.ย. ๕๘)

๑๔ เม.ย. ๕๘-ตอบปัญหาธรรมความกังวลและความกลัวของผู้ปฎิบัติ
580414_04_ตอบปัญหาธรรมความกังวลและความกลัวของผู้ปฎิบัติ.mp3

การอธิษฐานผลของทาน(ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๕๘)

๑๔ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการอธิษฐานผลของทาน
580414_03_ปกิณกะธรรมการอธิษฐานผลของทาน.mp3

คนเห็นทุกข์อุปมาเหมือนคนมีบุญ(เทศน์ ๑๔ เม.ย. ๕๘)

๑๔ เม.ย. ๕๘-เทศน์คนเห็นทุกข์อุปมาเหมือนคนมีบุญ
580414_02_เทศน์คนเห็นทุกข์อุปมาเหมือนคนมีบุญ.mp3

วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2558

ความเมตตาของพระในการสะเดาะเคราะห์(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๕๘)

๑๓ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระในการสะเดาะเคราะห์
580413_07_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระในการสะเดาะเคราะห์.mp3

ขอขมากรรมและความเมตตาของพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๕๘)

๑๓ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมขอขมากรรมและความเมตตาของพระพุทธเจ้า
580413_05_ปกิณกะธรรมขอขมากรรมและความเมตตาของพระพุทธเจ้า.mp3

การรักษาความดีตามพระพุทธองค์(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๕๘)

๑๓ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการรักษาความดีตามพระพุทธองค์
580413_04_ปกิณกะธรรมการรักษาความดีตามพระพุทธองค์.mp3

กำลังใจผูกพันแค่หน้าที่(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๕๘)

๑๓ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมกำลังใจผูกพันแค่หน้าที่
580413_03_ปกิณกะธรรมกำลังใจผูกพันแค่หน้าที่.mp3

สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยอิติปิโส๙จบและพระคาถาชินบัญชร๙จบ(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๕๘)

๑๓ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยอิติปิโส๙จบและพระคาถาชินบัญชร๙จบ
580413_02_ปกิณกะธรรมสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยอิติปิโส๙จบและพระคาถาชินบัญชร๙จบ.mp3

บวงสรวงวันสงกรานต์(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๕๘)

๑๓ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมบวงสรวงวันสงกรานต์
580413_01_ปกิณกะธรรมบวงสรวงวันสงกรานต์.mp3

วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2558

พระเมตตาของท่านท้าวจาตุมหาราช(ปกิณกะธรรม ๑๒ เม.ย. ๕๘)

๑๒ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมพระเมตตาของท่านท้าวจาตุมหาราช
580412_09_ปกิณกะธรรมพระเมตตาของท่านท้าวจาตุมหาราช.mp3

ระงับนิวรณ์ด้วยทานศีลภาวนา(ปกิณกะธรรม ๑๒ เม.ย. ๕๘)

๑๒ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมระงับนิวรณ์ด้วยทานศีลภาวนา
580412_07_ปกิณกะธรรมระงับนิวรณ์ด้วยทานศีลภาวนา.mp3

ความศรัทธาต่อพระรัตนตรัยทำให้บรรลุมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑๒ เม.ย. ๕๘)

๑๒ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมความศรัทธาต่อพระรัตนตรัยทำให้บรรลุมรรคผล
580412_06_ปกิณกะธรรมความศรัทธาต่อพระรัตนตรัยทำให้บรรลุมรรคผล.mp3

การฝึกทิพจักขุญาณ(คุยก่อนกรรมฐาน ๑๒ เม.ย. ๕๘)

๑๒ เม.ย. ๕๘-คุยก่อนกรรมฐานการฝึกทิพจักขุญาณ
580412_05_คุยก่อนกรรมฐานการฝึกทิพจักขุญาณ.mp3

อารมณ์พระอรหันต์(ปกิณกะธรรม ๑๒ เม.ย. ๕๘)

๑๒ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมอารมณ์พระอรหันต์
580412_04_ปกิณกะธรรมอารมณ์พระอรหันต์.mp3

การฝึกข่มใจและยอมรับกฎธรรมดา(ตอบปัญหาธรรม ๑๒ เม.ย. ๕๘)

๑๒ เม.ย. ๕๘-ตอบปัญหาธรรมการฝึกข่มใจและยอมรับกฎธรรมดา
580412_03_ตอบปัญหาธรรมการฝึกข่มใจและยอมรับกฎธรรมดา.mp3

ความกตัญญูเป็นเชื้อไขของพระอริยะ(เทศน์ ๑๒ เม.ย. ๕๘)

๑๒ เม.ย. ๕๘-เทศน์ความกตัญญูเป็นเชื้อไขของพระอริยะ
580412_02_เทศน์ความกตัญญูเป็นเชื้อไขของพระอริยะ.mp3

วันเสาร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2558

ความรู้ของพระทำให้สงบ(ปกิณกะธรรม ๑๑ เม.ย. ๕๘)

๑๑ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมความรู้ของพระทำให้สงบ
580411_09_ปกิณกะธรรมความรู้ของพระทำให้สงบ.mp3

การใช้จิตเป็นนิมิต(ปกิณกะธรรม ๑๑ เม.ย. ๕๘)

๑๑ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการใช้จิตเป็นนิมิต
580411_07_ปกิณกะธรรมการใช้จิตเป็นนิมิต.mp3

สมาบัติ๘(ปกิณกะธรรม ๑๑ เม.ย. ๕๘)

๑๑ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมสมาบัติ๘
580411_06_ปกิณกะธรรมสมาบัติ๘.mp3

สัมมาสมาธิ(คุยก่อนกรรมฐาน ๑๑ เม.ย. ๕๘)

๑๑ เม.ย. ๕๘-คุยก่อนกรรมฐานสัมมาสมาธิ
580411_05_คุยก่อนกรรมฐานสัมมาสมาธิ.mp3

การใคร่ครวญร่างกายเป็นเหตุ(ปกิณกะธรรม ๑๑ เม.ย. ๕๘)

๑๑ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญร่างกายเป็นเหตุ
580411_04_ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญร่างกายเป็นเหตุ.mp3

อย่าสนใจจริยาผู้อื่น(เทศน์ ๑๑ เม.ย. ๕๘)

๑๑ เม.ย. ๕๘-เทศน์อย่าสนใจจริยาผู้อื่น
580411_02_เทศน์อย่าสนใจจริยาผู้อื่น.mp3

วันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2558

อย่าเข้าใจว่าตัวเองด้อยกว่า(ปกิณกะธรรม ๖ เม.ย. ๕๘)

๖ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมอย่าเข้าใจว่าตัวเองด้อยกว่า
580406_08_ปกิณกะธรรมอย่าเข้าใจว่าตัวเองด้อยกว่า.mp3

การเห็นไม่ครบ(ปกิณกะธรรม ๖ เม.ย. ๕๘)

๖ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการเห็นไม่ครบ
580406_07_ปกิณกะธรรมการเห็นไม่ครบ.mp3

ทุกข์ที่ทนได้ยาก(ปกิณกะธรรม ๖ เม.ย. ๕๘)

๖ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมทุกข์ที่ทนได้ยาก
580406_06_ปกิณกะธรรมทุกข์ที่ทนได้ยาก.mp3

กำลังใจไม่เสมอกันด้วยบุพกรรม(ปกิณกะธรรม ๖ เม.ย. ๕๘)

๖ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมกำลังใจไม่เสมอกันด้วยบุพกรรม
580406_05_ปกิณกะธรรมกำลังใจไม่เสมอกันด้วยบุพกรรม.mp3

กำลังใจของบูรพมหากษัตริย์หาประมาณมิได้(เทศน์ ๖ เม.ย. ๕๘)

๖ เม.ย. ๕๘-เทศน์กำลังใจของบูรพมหากษัตริย์หาประมาณมิได้
580406_03_เทศน์กำลังใจของบูรพมหากษัตริย์หาประมาณมิได้.mp3

สวดมนต์บูชาทุกพระองค์เนื่องในวันจักรี(ปกิณกะธรรม ๖ เม.ย. ๕๘)

๖ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมสวดมนต์บูชาทุกพระองค์เนื่องในวันจักรี
580406_02_ปกิณกะธรรมสวดมนต์บูชาทุกพระองค์เนื่องในวันจักรี.mp3

บวงสรวงระลึกคุณบูรพมหากษัตริย์(ปกิณกะธรรม ๖ เม.ย. ๕๘)

๖ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมบวงสรวงระลึกคุณบูรพมหากษัตริย์
580406_01_ปกิณกะธรรมบวงสรวงระลึกคุณบูรพมหากษัตริย์.mp3

วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2558

การเมตตาโดยไม่มีนิวรณ์(ปกิณกะธรรม ๕ เม.ย. ๕๘)

๕ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการเมตตาโดยไม่มีนิวรณ์
580405_07_ปกิณกะธรรมการเมตตาโดยไม่มีนิวรณ์.mp3

สติระวังความชั่วของพระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๕ เม.ย. ๕๘)

๕ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมสติระวังความชั่วของพระอริยะ
580405_05_ปกิณกะธรรมสติระวังความชั่วของพระอริยะ.mp3

ระลึกถึงคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า(คุยก่อนกรรมฐาน ๕ เม.ย. ๕๘)

๕ เม.ย. ๕๘-คุยก่อนกรรมฐานระลึกถึงคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
580405_04_คุยก่อนกรรมฐานระลึกถึงคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.mp3

วัตรปฏิบัติเป็นเครื่องป้องกันอกุศลกรรม(ปกิณกะธรรม ๕ เม.ย. ๕๘)

๕ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมวัตรปฏิบัติเป็นเครื่องป้องกันอกุศลกรรม
580405_03_ปกิณกะธรรมวัตรปฏิบัติเป็นเครื่องป้องกันอกุศลกรรม.mp3

ความกตัญญูต่อผู้มีคุณด้วยโมกขธรรม(เทศน์ ๕ เม.ย. ๕๘)

๕ เม.ย. ๕๘-เทศน์ความกตัญญูต่อผู้มีคุณด้วยโมกขธรรม
580405_02_เทศน์ความกตัญญูต่อผู้มีคุณด้วยโมกขธรรม.mp3

วันเสาร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2558

การเห็นคุณของผู้มีพระคุณดุจดังพระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๔ เม.ย. ๕๘)

๔ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการเห็นคุณของผู้มีพระคุณดุจดังพระอริยะ
580404_08_ปกิณกะธรรมการเห็นคุณของผู้มีพระคุณดุจดังพระอริยะ.mp3

ทำวัตรเย็น(ปกิณกะธรรม ๔ เม.ย. ๕๘)

๔ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น
580404_07_ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น.mp3

การเจริญมรณานุสติเป็นอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๔ เม.ย. ๕๘)

๔ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการเจริญมรณานุสติเป็นอารมณ์
580404_06_ปกิณกะธรรมการเจริญมรณานุสติเป็นอารมณ์.mp3

การทำสมาธิ(คุยก่อนกรรมฐาน ๔ เม.ย. ๕๘)

๔ เม.ย. ๕๘-คุยก่อนกรรมฐานการทำสมาธิ
580404_05_คุยก่อนกรรมฐานการทำสมาธิ.mp3

การวางอารมณ์บูชาพระรัตนตรัยด้วยชีวิต(ปกิณกะธรรม ๔ เม.ย. ๕๘)

๔ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์บูชาพระรัตนตรัยด้วยชีวิต
580404_04_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์บูชาพระรัตนตรัยด้วยชีวิต.mp3

การมีสติด้วยพระธรรมนำ(เทศน์ ๔ เม.ย. ๕๘)

๔ เม.ย. ๕๘-เทศน์การมีสติด้วยพระธรรมนำ
580404_02_เทศน์การมีสติด้วยพระธรรมนำ.mp3

ทำวัตรเช้า(ปกิณกะธรรม ๔ เม.ย. ๕๘)

๔ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า
580404_01_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า.mp3