วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558

บุญที่ทำด้วยความเคารพกตัญญูต่อพระพุทธศาสนามีผลเลิศ(เทศน์ ๒๐ เม.ย. ๕๘)

๒๐ เม.ย. ๕๘-เทศน์บุญที่ทำด้วยความเคารพกตัญญูต่อพระพุทธศาสนามีผลเลิศ
580420_02_เทศน์บุญที่ทำด้วยความเคารพกตัญญูต่อพระพุทธศาสนามีผลเลิศ.mp3