วันเสาร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2558

สมาบัติ๘(ปกิณกะธรรม ๑๑ เม.ย. ๕๘)

๑๑ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมสมาบัติ๘
580411_06_ปกิณกะธรรมสมาบัติ๘.mp3