วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2558

สติระวังความชั่วของพระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๕ เม.ย. ๕๘)

๕ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมสติระวังความชั่วของพระอริยะ
580405_05_ปกิณกะธรรมสติระวังความชั่วของพระอริยะ.mp3