วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2558

การเห็นเหตุแห่งทุกข์เพื่อดับทุกข์(เทศน์ ๑๙ เม.ย. ๕๘)

๑๙ เม.ย. ๕๘-เทศน์การเห็นเหตุแห่งทุกข์เพื่อดับทุกข์
580419_02_เทศน์การเห็นเหตุแห่งทุกข์เพื่อดับทุกข์.mp3