วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2558

การมีสติสมบูรณ์ในการเข้าใจกฎธรรมดา(ปกิณกะธรรม ๑๙ เม.ย. ๕๘)

๑๙ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการมีสติสมบูรณ์ในการเข้าใจกฎธรรมดา
580419_03_ปกิณกะธรรมการมีสติสมบูรณ์ในการเข้าใจกฎธรรมดา.mp3