วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2558

การระวังจิตอย่าคิดชั่ว(คุยก่อนกรรมฐาน ๑๔ เม.ย. ๕๘)

๑๔ เม.ย. ๕๘-คุยก่อนกรรมฐานการระวังจิตอย่าคิดชั่ว
580414_07_คุยก่อนกรรมฐานการระวังจิตอย่าคิดชั่ว.mp3