วันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2558

ทุกข์ที่ทนได้ยาก(ปกิณกะธรรม ๖ เม.ย. ๕๘)

๖ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมทุกข์ที่ทนได้ยาก
580406_06_ปกิณกะธรรมทุกข์ที่ทนได้ยาก.mp3