วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2558

ขอขมากรรมและความเมตตาของพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๕๘)

๑๓ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมขอขมากรรมและความเมตตาของพระพุทธเจ้า
580413_05_ปกิณกะธรรมขอขมากรรมและความเมตตาของพระพุทธเจ้า.mp3