วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2558

บวงสรวงอธิษฐานจิตในการหล่อพระอัครสาวก(ปกิณกะธรรม ๑๙ เม.ย. ๕๘)

๑๙ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมบวงสรวงอธิษฐานจิตในการหล่อพระอัครสาวก
580419_05_ปกิณกะธรรมบวงสรวงอธิษฐานจิตในการหล่อพระอัครสาวก.mp3