วันเสาร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2558

การใช้จิตเป็นนิมิต(ปกิณกะธรรม ๑๑ เม.ย. ๕๘)

๑๑ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการใช้จิตเป็นนิมิต
580411_07_ปกิณกะธรรมการใช้จิตเป็นนิมิต.mp3