วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

กำลังใจในการทำความดี(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๕๙)

๓๑ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการทำความดี
591231_08_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการทำความดี.mp3

การตั้งใจถวายทานในพระศาสนา(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๕๙)

๓๑ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการตั้งใจถวายทานในพระศาสนา
591231_07_ปกิณกะธรรมการตั้งใจถวายทานในพระศาสนา.mp3

การขอขมาและตั้งจิตอธิษฐานความดีในวันปีใหม่(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๕๙)

๓๑ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการขอขมาและตั้งจิตอธิษฐานความดีในวันปีใหม่
591231_06_ปกิณกะธรรมการขอขมาและตั้งจิตอธิษฐานความดีในวันปีใหม่.mp3


เพียรทำความดีให้ต่อเนื่องเป็นอารมณ์(กรรมฐาน ๓๑ ธ.ค. ๕๙)

๓๑ ธ.ค. ๕๙-กรรมฐานเพียรทำความดีให้ต่อเนื่องเป็นอารมณ์
591231_05_กรรมฐานเพียรทำความดีให้ต่อเนื่องเป็นอารมณ์.mp3

การทำความดีด้วยจิตอันเป็นสุข(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๕๙)

๓๑ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการทำความดีด้วยจิตอันเป็นสุข
591231_04_ปกิณกะธรรมการทำความดีด้วยจิตอันเป็นสุข.mp3

พึงไม่ประมาทในชีวิตมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(เทศน์ ๓๑ ธ.ค. ๕๙)

๓๑ ธ.ค. ๕๙-เทศน์พึงไม่ประมาทในชีวิตมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
591231_03_เทศน์พึงไม่ประมาทในชีวิตมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๕๙)

๓๑ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591231_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

๒๕ ธ.ค. ๕๙-พระเมตตาพร
591225_07_พระเมตตาพร.mp3

ยุคชาววิไล(ปกิณกะธรรม ๒๕ ธ.ค. ๕๙)

๒๕ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมยุคชาววิไล
591225_06_ปกิณกะธรรมยุคชาววิไล.mp3

การละนิวรณ์ของพระอริยะ(กรรมฐาน ๒๕ ธ.ค. ๕๙)

๒๕ ธ.ค. ๕๙-กรรมฐานการละนิวรณ์ของพระอริยะ
591225_05_กรรมฐานการละนิวรณ์ของพระอริยะ.mp3

การปฏิบัติธรรมในวันปีใหม่(ปกิณกะธรรม ๒๕ ธ.ค. ๕๙)

๒๕ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติธรรมในวันปีใหม่
591225_04_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติธรรมในวันปีใหม่.mp3

ขันธ์ ๕ เป็นภาระร่างกายที่ไม่ว่างจากนิวรณ์(เทศน์ ๒๕ ธ.ค. ๕๙)

๒๕ ธ.ค. ๕๙-เทศน์ขันธ์ ๕ เป็นภาระร่างกายที่ไม่ว่างจากนิวรณ์
591225_03_เทศน์ขันธ์๕เป็นภาระร่างกายที่ไม่ว่างจากนิวรณ์.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒๕ ธ.ค. ๕๙)

๒๕ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591225_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2559

กำลังใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวในการทำความดี(ปกิณกะธรรม ๒๔ ธ.ค. ๕๙)

๒๔ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวในการทำความดี
591224_09_ปกิณกะธรรมกำลังใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวในการทำความดี.mp3

การปฏิบัติเพื่อมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒๔ ธ.ค. ๕๙)

๒๔ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติเพื่อมรรคผล
591224_08_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติเพื่อมรรคผล.mp3

ปฏิบัติทาน ศีล ภาวนาเป็นปรมัตถบารมี(ปกิณกะธรรม ๒๔ ธ.ค. ๕๙)

๒๔ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมปฏิบัติทาน ศีล ภาวนาเป็นปรมัตถบารมี
591224_07_ปกิณกะธรรมปฏิบัติทานศีลภาวนาเป็นปรมัตถบารมี.mp3

ใคร่ครวญให้ดีก่อนแล้วจึงลงมือทำ(ปกิณกะธรรม ๒๔ ธ.ค. ๕๙)

๒๔ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญให้ดีก่อนแล้วจึงลงมือทำ
591224_06_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญให้ดีก่อนแล้วจึงลงมือทำ.mp3

พิจารณากายคตานุสสติให้เห็นตามความจริง(กรรมฐาน ๒๔ ธ.ค. ๕๙)

๒๔ ธ.ค. ๕๙-กรรมฐานพิจารณากายคตานุสสติให้เห็นตามความจริง
591224_05_กรรมฐานพิจารณากายคตานุสสติให้เห็นตามความจริง.mp3

งานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๒๔ ธ.ค. ๕๙)

๒๔ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์
591224_04_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์.mp3

การมีจิตจดจ่อในทาน ศีล ภาวนาตามพระสอนย่อมมีสุคติเป็นที่ไป(เทศน์ ๒๔ ธ.ค. ๕๙)

๒๔ ธ.ค. ๕๙-เทศน์การมีจิตจดจ่อในทาน ศีล ภาวนาตามพระสอนย่อมมีสุคติเป็นที่ไป
591224_03_เทศน์การมีจิตจดจ่อในทานศีลภาวนาตามพระสอนย่อมมีสุคติเป็นที่ไป.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒๔ ธ.ค. ๕๙)

๒๔ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591224_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559

อารมณ์ของพระโสดาบัน(ปกิณกะธรรม ๒๓ ธ.ค. ๕๙)

๒๓ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอารมณ์ของพระโสดาบัน
591223_02_ปกิณกะธรรมอารมณ์ของพระโสดาบัน.mp3

การวางอารมณ์ของคนเป็นหนี้(ปกิณกะธรรม ๒๓ ธ.ค. ๕๙)

๒๓ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ของคนเป็นหนี้
591223_01_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ของคนเป็นหนี้.mp3

การวางอารมณ์ของคนเป็นหนี้(ปกิณกะธรรม ๒๓ ธ.ค. ๕๙)

๒๓ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ของคนเป็นหนี้
591223_01_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ของคนเป็นหนี้.mp3

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

๑๘ ธ.ค. ๕๙-พระเมตตาพร
591218_08_พระเมตตาพร.mp3

ทำความดีในพระศาสนาต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๑๘ ธ.ค. ๕๙)

๑๘ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำความดีในพระศาสนาต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
591218_06_ปกิณกะธรรมทำความดีในพระศาสนาต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3

การปฏิบัติกสิณเพื่อระงับความฟุ้งซ่าน(กรรมฐาน ๑๘ ธ.ค. ๕๙)

๑๘ ธ.ค. ๕๙-กรรมฐานการปฏิบัติกสิณเพื่อระงับความฟุ้งซ่าน
591218_05_กรรมฐานการปฏิบัติกสิณเพื่อระงับความฟุ้งซ่าน.mp3

การถวายทานในพระศาสนา(ปกิณกะธรรม ๑๘ ธ.ค. ๕๙)

๑๘ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการถวายทานในพระศาสนา
591218_04_ปกิณกะธรรมการถวายทานในพระศาสนา.mp3

การเพียรทำความดีในเขตพระศาสนาย่อมนำความสุขมาให้(เทศน์ ๑๘ ธ.ค. ๕๙)

๑๘ ธ.ค. ๕๙-เทศน์การเพียรทำความดีในเขตพระศาสนาย่อมนำความสุขมาให้
591218_03_เทศน์การเพียรทำความดีในเขตพระศาสนาย่อมนำความสุขมาให้.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๘ ธ.ค. ๕๙)

๑๘ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591218_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559

อารมณ์พระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๑๗ ธ.ค. ๕๙)

๑๗ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอารมณ์พระอริยะ
591217_09_ปกิณกะธรรมอารมณ์พระอริยะ.mp3

ผู้ทำความดีย่อมเสวยผลบุญในยุคชาววิไล(ปกิณกะธรรม ๑๗ ธ.ค. ๕๙)

๑๗ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้ทำความดีย่อมเสวยผลบุญในยุคชาววิไล
591217_08_ปกิณกะธรรมผู้ทำความดีย่อมเสวยผลบุญในยุคชาววิไล.mp3

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

๑๗ ธ.ค. ๕๙-พระเมตตาพร
591217_07_พระเมตตาพร.mp3

ผู้เข้าถึงคุณพระรัตนตรัย บุญที่เคยทำไว้จะให้ผล(ปกิณกะธรรม ๑๗ ธ.ค. ๕๙)

๑๗ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้เข้าถึงคุณพระรัตนตรัย บุญที่เคยทำไว้จะให้ผล
591217_06_ปกิณกะธรรมผู้เข้าถึงคุณพระรัตนตรัยบุญที่เคยทำไว้จะให้ผล.mp3

ระงับอารมณ์ฟุ้งด้วยการใคร่ครวญความจริงตามพระด้วยอารมณ์สงบ(กรรมฐาน ๑๗ ธ.ค. ๕๙)

๑๗ ธ.ค. ๕๙-กรรมฐานระงับอารมณ์ฟุ้งด้วยการใคร่ครวญความจริงตามพระด้วยอารมณ์สงบ
591217_05_กรรมฐานระงับอารมณ์ฟุ้งด้วยการใคร่ครวญความจริงตามพระด้วยอารมณ์สงบ.mp3

การถวายทานในพระศาสนา(ปกิณกะธรรม ๑๗ ธ.ค. ๕๙)

๑๗ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการถวายทานในพระศาสนา
591217_04_ปกิณกะธรรมการถวายทานในพระศาสนา.mp3

อาราธนาบารมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งด้วยการปฏิบัติบูชา(เทศน์ ๑๗ ธ.ค. ๕๙)

๑๗ ธ.ค. ๕๙-เทศน์อาราธนาบารมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งด้วยการปฏิบัติบูชา
591217_03_เทศน์อาราธนาบารมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งด้วยการปฏิบัติบูชา.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๗ ธ.ค. ๕๙)

๑๗ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591217_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พระรัตนตรัยและบิดามารดามีคุณอันประเสริฐยิ่ง(ปกิณกะธรรม ๑๒ ธ.ค. ๕๙)

๑๒ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพระรัตนตรัยและบิดามารดามีคุณอันประเสริฐยิ่ง
591212_04_ปกิณกะธรรมพระรัตนตรัยและบิดามารดามีคุณอันประเสริฐยิ่ง.mp3

งานสาธารณประโยชน์ ณ วัดเนินศิลาเพชร(ปกิณกะธรรม ๑๒ ธ.ค. ๕๙)

๑๒ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ ณ วัดเนินศิลาเพชร
591212_03_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ณวัดเนินศิลาเพชร.mp3

วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

๑๑ ธ.ค. ๕๙-พระเมตตาพร
591211_08_พระเมตตาพร.mp3

ข้อปฏิบัติในการเข้าธุดงควัตร(ปกิณกะธรรม ๑๑ ธ.ค. ๕๙)

๑๑ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมข้อปฏิบัติในการเข้าธุดงควัตร
591211_07_ปกิณกะธรรมข้อปฏิบัติในการเข้าธุดงควัตร.mp3

การทำความดีตามกำลังใจของแต่ละบุคคล(ปกิณกะธรรม ๑๑ ธ.ค. ๕๙)

๑๑ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการทำความดีตามกำลังใจของแต่ละบุคคล
591211_06_ปกิณกะธรรมการทำความดีตามกำลังใจของแต่ละบุคคล.mp3

เจริญพุทธานุสสติให้ถึงคุณของพระพุทธเจ้า(กรรมฐาน ๑๑ ธ.ค. ๕๙)

๑๑ ธ.ค. ๕๙-กรรมฐานเจริญพุทธานุสสติให้ถึงคุณของพระพุทธเจ้า
591211_05_กรรมฐานเจริญพุทธานุสสติให้ถึงคุณของพระพุทธเจ้า.mp3

งานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๑๑ ธ.ค. ๕๙)

๑๑ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์
591211_04_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์.mp3

การสงบจิตทรงเนกขัมมะ(เทศน์ ๑๑ ธ.ค. ๕๙)

๑๑ ธ.ค. ๕๙-เทศน์การสงบจิตทรงเนกขัมมะ
591211_03_เทศน์การสงบจิตทรงเนกขัมมะ.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๑ ธ.ค. ๕๙)

๑๑ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591210_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ทำความดีตามความตั้งใจปรารถนา มิใช่ด้วยตัณหา(ปกิณกะธรรม ๑๐ ธ.ค. ๕๙)

๑๐ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำความดีตามความตั้งใจปรารถนา มิใช่ด้วยตัณหา
591210_08_ปกิณกะธรรมทำความดีตามความตั้งใจปรารถนามิใช่ด้วยตัณหา.mp3

ผู้มีปัญญาย่อมใคร่ครวญทุกข์และหาทางดับทุกข์(ปกิณกะธรรม ๑๐ ธ.ค. ๕๙)

๑๐ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้มีปัญญาย่อมใคร่ครวญทุกข์และหาทางดับทุกข์
591210_07_ปกิณกะธรรมผู้มีปัญญาย่อมใคร่ครวญทุกข์และหาทางดับทุกข์.mp3

ความตั้งใจในการทำบุญบวชพระ(ปกิณกะธรรม ๑๐ ธ.ค. ๕๙)

๑๐ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมความตั้งใจในการทำบุญบวชพระ
591210_06_ปกิณกะธรรมความตั้งใจในการทำบุญบวชพระ.mp3

การทำความดีเพื่อส่วนรวมต้องใคร่ครวญให้รอบคอบ(ปกิณกะธรรม ๑๐ ธ.ค. ๕๙)

๑๐ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการทำความดีเพื่อส่วนรวมต้องใคร่ครวญให้รอบคอบ
591210_05_ปกิณกะธรรมการทำความดีเพื่อส่วนรวมต้องใคร่ครวญให้รอบคอบ.mp3

การใช้กำลังใจเพื่อการไม่กลับมาเกิด(กรรมฐาน ๑๐ ธ.ค. ๕๙)

๑๐ ธ.ค. ๕๙-กรรมฐานการใช้กำลังใจเพื่อการไม่กลับมาเกิด
591210_04_กรรมฐานการใช้กำลังใจเพื่อการไม่กลับมาเกิด.mp3

จิตอันบริสุทธิ์ย่อมมีสุคติเป็นที่ไป(เทศน์ ๑๐ ธ.ค. ๕๙)

๑๐ ธ.ค. ๕๙-เทศน์จิตอันบริสุทธิ์ย่อมมีสุคติเป็นที่ไป
591210_03_เทศน์จิตอันบริสุทธิ์ย่อมมีสุคติเป็นที่ไป.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๐ ธ.ค. ๕๙)

๑๐ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591210_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ผู้มีกำลังใจหนักแน่นเดินตามพระ จึงจะเข้าถึงพระนิพพานได้(ปกิณกะธรรม ๙ ธ.ค. ๕๙)

๙ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้มีกำลังใจหนักแน่นเดินตามพระ จึงจะเข้าถึงพระนิพพานได้
591209_05_ปกิณกะธรรมผู้มีกำลังใจหนักแน่นเดินตามพระจึงจะเข้าถึงพระนิพพานได้.mp3

ข้อปฏิบัติในการระวังจิตไม่ให้คิดชั่ว(ปกิณกะธรรม ๙ ธ.ค. ๕๙)

๙ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมข้อปฏิบัติในการระวังจิตไม่ให้คิดชั่ว
591209_04_ปกิณกะธรรมข้อปฏิบัติในการระวังจิตไม่ให้คิดชั่ว.mp3

การตั้งใจทำความดีเป็นปรมัตถบารมี(ปกิณกะธรรม ๙ ธ.ค. ๕๙)

๙ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการตั้งใจทำความดีเป็นปรมัตถบารมี
591209_03_ปกิณกะธรรมการตั้งใจทำความดีเป็นปรมัตถบารมี.mp3

บวงสรวงยกฉัตรบูชาพระพุทธเจ้า ณ วัดดาวดึงษาราม(ปกิณกะธรรม ๙ ธ.ค. ๕๙)

๙ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมบวงสรวงยกฉัตรบูชาพระพุทธเจ้า ณ วัดดาวดึงษาราม
591209_01_ปกิณกะธรรมบวงสรวงยกฉัตรบูชาพระพุทธเจ้าณวัดดาวดึงษาราม.mp3

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559

งานสาธารณประโยชน์ ณ วัดตากฟ้าพระอารามหลวง

๘ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ ณ วัดตากฟ้าพระอารามหลวง
591208_04_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ณวัดตากฟ้าพระอารามหลวง.mp3

การรักษาใจให้พ้นจากความทุกข์ ณ วัดตากฟ้าพระอารามหลวง(ปกิณกะธรรม ๘ ธ.ค. ๕๙)

๘ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการรักษาใจให้พ้นจากความทุกข์ ณ วัดตากฟ้าพระอารามหลวง
591208_01_ปกิณกะธรรมการรักษาใจให้พ้นจากความทุกข์ณวัดตากฟ้าพระอารามหลวง.mp3

วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พึงระวังจิตอย่าคิดชั่ว(ปกิณกะธรรม ๗ ธ.ค. ๕๙)

๗ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพึงระวังจิตอย่าคิดชั่ว
591207_05_ปกิณกะธรรมพึงระวังจิตอย่าคิดชั่ว.mp3

ทานทำให้เกิดความสุขและนำพาให้ถึงซึ่งสุคติ(เทศน์ ๗ ธ.ค. ๕๙)

๗ ธ.ค. ๕๙-เทศน์ทานทำให้เกิดความสุขและนำพาให้ถึงซึ่งสุคติ
591207_03_เทศน์ทานทำให้เกิดความสุขและนำพาให้ถึงซึ่งสุคติ.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๗ ธ.ค. ๕๙)

๗ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591207_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พึงรักษากำลังใจในการทำความดี(ปกิณกะธรรม ๖ ธ.ค. ๕๙)

๖ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพึงรักษากำลังใจในการทำความดี
591206_05_ปกิณกะธรรมพึงรักษากำลังใจในการทำความดี.mp3

ความรู้ยิ่งของพระนำไปสู่มรรคผล(เทศน์ ๖ ธ.ค. ๕๙)

๖ ธ.ค. ๕๙-เทศน์ความรู้ยิ่งของพระนำไปสู่มรรคผล
591206_03_เทศน์ความรู้ยิ่งของพระนำไปสู่มรรคผล.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๖ ธ.ค. ๕๙)

๖ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591206_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พึงทำความดีด้วยการระวังความชั่วของตน(ปกิณกะธรรม ๕ ธ.ค. ๕๙)

๕ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพึงทำความดีด้วยการระวังความชั่วของตน
591205_10_ปกิณกะธรรมพึงทำความดีด้วยการระวังความชั่วของตน.mp3

พระเมตตาพร : วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

๕ ธ.ค. ๕๙-พระเมตตาพร
591205_09_พระเมตตาพร.mp3

ผู้มีความกตัญญูย่อมเข้าถึงความดีได้โดยง่าย(ปกิณกะธรรม ๕ ธ.ค. ๕๙)

๕ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้มีความกตัญญูย่อมเข้าถึงความดีได้โดยง่าย
591205_08_ปกิณกะธรรมผู้มีความกตัญญูย่อมเข้าถึงความดีได้โดยง่าย.mp3

โอวาทแด่ผู้บวช(ปกิณกะธรรม ๕ ธ.ค. ๕๙)

๕ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมโอวาทแด่ผู้บวช
591205_07_ปกิณกะธรรมโอวาทแด่ผู้บวช.mp3

กำลังใจในการช่วยงานพระศาสนา(ปกิณกะธรรม ๕ ธ.ค. ๕๙)

๕ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการช่วยงานพระศาสนา
591205_06_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการช่วยงานพระศาสนา.mp3

เมตตาบารมี(กรรมฐาน ๕ ธ.ค. ๕๙)

๕ ธ.ค. ๕๙-กรรมฐานเมตตาบารมี
591205_05_กรรมฐานเมตตาบารมี.mp3

งานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๕ ธ.ค. ๕๙)

๕ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์
591205_04_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์.mp3

การตั้งกำลังใจทำความดีตามคำสอนของพ่อ(เทศน์ ๕ ธ.ค. ๕๙)

๕ ธ.ค. ๕๙-เทศน์การตั้งกำลังใจทำความดีตามคำสอนของพ่อ
591205_03_เทศน์การตั้งกำลังใจทำความดีตามคำสอนของพ่อ.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๕ ธ.ค. ๕๙)

๕ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591205_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2559

คนดีเกิดได้ยาก(ปกิณกะธรรม ๔ ธ.ค. ๕๙)

๔ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมคนดีเกิดได้ยาก
591204_10_ปกิณกะธรรมคนดีเกิดได้ยาก.mp3

สัมโมทนียกถาในการหล่อพระพุทธรูป(ปกิณกะธรรม ๔ ธ.ค. ๕๙)

๔ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมสัมโมทนียกถาในการหล่อพระพุทธรูป
591204_09_ปกิณกะธรรมสัมโมทนียกถาในการหล่อพระพุทธรูป.mp3

การตั้งจิตในการหล่อพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๔ ธ.ค. ๕๙)

๔ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการตั้งจิตในการหล่อพระพุทธเจ้า
591204_08_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตในการหล่อพระพุทธเจ้า.mp3

อย่าเพ่งโทษโจทย์ความผิดผู้อื่น(กรรมฐาน ๔ ธ.ค. ๕๙)

๔ ธ.ค. ๕๙-กรรมฐานอย่าเพ่งโทษโจทย์ความผิดผู้อื่น
591204_06_กรรมฐานอย่าเพ่งโทษโจทย์ความผิดผู้อื่น.mp3

การตั้งจิตถวายทาน(ปกิณกะธรรม ๔ ธ.ค. ๕๙)

๔ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการตั้งจิตถวายทาน
591204_05_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตถวายทาน.mp3

ผลจากการพ้นทุกขเวทนาด้วยทำจิตให้บริสุทธิ์ในทานศีลภาวนา(เทศน์ ๔ ธ.ค. ๕๙)

๔ ธ.ค. ๕๙-เทศน์ผลจากการพ้นทุกขเวทนาด้วยทำจิตให้บริสุทธิ์ในทานศีลภาวนา
591204_04_เทศน์ผลจากการพ้นทุกขเวทนาด้วยทำจิตให้บริสุทธิ์ในทานศีลภาวนา.mp3

ความเมตตาของพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๔ ธ.ค. ๕๙)

๔ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระรัตนตรัย
591204_02_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระรัตนตรัย.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๔ ธ.ค. ๕๙)

๔ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591204_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2559

คำสั่งสอนของพระเท่านั้นที่จะทำให้หลุดพ้นของสมมติ(ปกิณกะธรรม ๓ ธ.ค. ๕๙)

๓ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมคำสั่งสอนของพระเท่านั้นที่จะทำให้หลุดพ้นของสมมติ
591203_09_ปกิณกะธรรมคำสั่งสอนของพระเท่านั้นที่จะทำให้หลุดพ้นของสมมติ.mp3

ความตั้งใจในการหล่อพระ(ปกิณกะธรรม ๓ ธ.ค. ๕๙)

๓ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมความตั้งใจในการหล่อพระ
591203_08_ปกิณกะธรรมความตั้งใจในการหล่อพระ.mp3

สาวกย่อมปฏิบ้ติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๓ ธ.ค. ๕๙)

๓ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมสาวกย่อมปฏิบ้ติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
591203_07_ปกิณกะธรรมสาวกย่อมปฏิบ้ติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า.mp3

ผลของพระกรรมฐานคือการฝึกจิต(ปกิณกะธรรม ๓ ธ.ค. ๕๙)

๓ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมผลของพระกรรมฐานคือการฝึกจิต
http://thamma-bansabaijai.org/mp3/5912/591203_06_ปกิณกะธรรมผลของพระกรรมฐานคือการฝึกจิต.mp3

การทำจิตให้สงบ(กรรมฐาน ๓ ธ.ค. ๕๙)

๓ ธ.ค. ๕๙-กรรมฐานการทำจิตให้สงบ
591203_05_กรรมฐานการทำจิตให้สงบ.mp3

การตั้งจิตอุทิศกุศล(ปกิณกะธรรม ๓ ธ.ค. ๕๙)

๓ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการตั้งจิตอุทิศกุศล
591203_04_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตอุทิศกุศล.mp3

ธรรมทานชนะทานทั้งปวง(เทศน์ ๓ ธ.ค. ๕๙)

๓ ธ.ค. ๕๙-เทศน์ธรรมทานชนะทานทั้งปวง
591203_03_เทศน์ธรรมทานชนะทานทั้งปวง.mp3

ทำวัตรเช้า (ปกิณกะธรรม ๓ ธ.ค. ๕๙)

๓ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า
591203_02_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๓ ธ.ค. ๕๙)

๓ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591203_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๒๗ พ.ย. ๕๙-พระเมตตาพร
591127_08_พระเมตตาพร.mp3

การเข้าถึงความพร้อมในความดี(ปกิณกะธรรม ๒๗ พ.ย. ๕๙)

๒๗ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการเข้าถึงความพร้อมในความดี
591127_07_ปกิณกะธรรมการเข้าถึงความพร้อมในความดี.mp3

กำลังใจในการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๒๗ พ.ย. ๕๙)

๒๗ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการปฏิบัติ
591127_06_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการปฏิบัติ.mp3

อย่าสนใจในกำลังใจผู้อื่น(กรรมฐาน ๒๗ พ.ย. ๕๙)

๒๗ พ.ย. ๕๙-กรรมฐานอย่าสนใจในกำลังใจผู้อื่น
591127_05_กรรมฐานอย่าสนใจในกำลังใจผู้อื่น.mp3

งานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๒๗ พ.ย. ๕๙)

๒๗ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์
591127_04_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์.mp3

การน้อมนำคำสั่งสอนไปปฏิบัติ(เทศน์ ๒๗ พ.ย. ๕๙)

๒๗ พ.ย. ๕๙-เทศน์การน้อมนำคำสั่งสอนไปปฏิบัติ
591127_03_เทศน์การน้อมนำคำสั่งสอนไปปฏิบัติ.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒๗ พ.ย. ๕๙)

๒๗ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591127_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

บุพกรรมจากการไม่ระวังวาจา(ปกิณกะธรรม ๒๖ พ.ย. ๕๙)

๒๖ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมบุพกรรมจากการไม่ระวังวาจา
591126_09_ปกิณกะธรรมบุพกรรมจากการไม่ระวังวาจา.mp3

กำลังใจในการทำงานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๒๖ พ.ย. ๕๙)

๒๖ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการทำงานสาธารณประโยชน์
591126_08_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการทำงานสาธารณประโยชน์.mp3

พึงละความสนใจภายนอกเพื่อสงบจิตภายใน(ปกิณกะธรรม ๒๖ พ.ย. ๕๙)

๒๖ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพึงละความสนใจภายนอกเพื่อสงบจิตภายใน
591126_07_ปกิณกะธรรมพึงละความสนใจภายนอกเพื่อสงบจิตภายใน.mp3

การปฏิบัติสำคัญที่เจตนา(ปกิณกะธรรม ๒๖ พ.ย. ๕๙)

๒๖ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติสำคัญที่เจตนา
591126_06_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติสำคัญที่เจตนา.mp3

ใคร่ครวญในการปฏิบัติด้วยมโนมยิทธิ(กรรมฐาน ๒๖ พ.ย. ๕๙)

๒๖ พ.ย. ๕๙-กรรมฐานใคร่ครวญในการปฏิบัติด้วยมโนมยิทธิ
591126_05_กรรมฐานใคร่ครวญในการปฏิบัติด้วยมโนมยิทธิ.mp3

งานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๒๖ พ.ย. ๕๙)

๒๖ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์
591126_04_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์.mp3

ผู้มีศรัทธาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าย่อมมีคติที่แน่นอน(เทศน์ ๒๖ พ.ย. ๕๙)

๒๖ พ.ย. ๕๙-เทศน์ผู้มีศรัทธาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าย่อมมีคติที่แน่นอน
591126_03_เทศน์ผู้มีศรัทธาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าย่อมมีคติที่แน่นอน.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒๖ พ.ย. ๕๙)

๒๖ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591126_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

พึงทำจิตให้ไม่ว่างจากการทำความดี(ปกิณกะธรรม ๒๕ พ.ย. ๕๙)

๒๕ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพึงทำจิตให้ไม่ว่างจากการทำความดี
591125_02_ปกิณกะธรรมพึงทำจิตให้ไม่ว่างจากการทำความดี.mp3

จิตไม่เปลี่ยน สิ่งที่เปลี่ยนคือสติ(ปกิณกะธรรม ๒๕ พ.ย. ๕๙)

๒๕ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมจิตไม่เปลี่ยน สิ่งที่เปลี่ยนคือสติ
591125_01_ปกิณกะธรรมจิตไม่เปลี่ยนสิ่งที่เปลี่ยนคือสติ.mp3

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๒๐ พ.ย. ๕๙-พระเมตตาพร
591120_08_พระเมตตาพร.mp3

ของคนที่มีศรัทธาและตั้งใจบูชา(ปกิณกะธรรม ๒๐ พ.ย. ๕๙)

๒๐ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมของคนที่มีศรัทธาและตั้งใจบูชา
591120_07_ปกิณกะธรรมของคนที่มีศรัทธาและตั้งใจบูชา.mp3

การปฏิบัติเป็นไปตามกำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๒๐ พ.ย. ๕๙)

๒๐ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติเป็นไปตามกำลังใจ
591120_06_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติเป็นไปตามกำลังใจ.mp3

พระอริยะยอมรับในกฎธรรมดา(ปกิณกะธรรม ๒๐ พ.ย. ๕๙)

๒๐ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพระอริยะยอมรับในกฎธรรมดา
591120_05_ปกิณกะธรรมพระอริยะยอมรับในกฎธรรมดา.mp3

พระนิพพานเป็นที่บรมสุขอย่างยิ่ง(เทศน์ ๒๐ พ.ย. ๕๙)

๒๐ พ.ย. ๕๙-เทศน์พระนิพพานเป็นที่บรมสุขอย่างยิ่ง
591120_03_เทศน์พระนิพพานเป็นที่บรมสุขอย่างยิ่ง.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒๐ พ.ย. ๕๙)

๒๐ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591120_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

การปฏิบัติมโนมยิทธิ(ปกิณกะธรรม ๑๙ พ.ย. ๕๙)

๑๙ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติมโนมยิทธิ
591119_09_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติมโนมยิทธิ.mp3

ทำความดีด้วยจิตอันเป็นสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๑๙ พ.ย. ๕๙)

๑๙ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยจิตอันเป็นสาธารณประโยชน์
591119_08_ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยจิตอันเป็นสาธารณประโยชน์.mp3

ผู้มีจิตเมตตาไม่เบียดเบียนใครย่อมได้รับเมตตาตอบ(ปกิณกะธรรม ๑๙ พ.ย. ๕๙)

๑๙ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้มีจิตเมตตาไม่เบียดเบียนใครย่อมได้รับเมตตาตอบ
591119_07_ปกิณกะธรรมผู้มีจิตเมตตาไม่เบียดเบียนใครย่อมได้รับเมตตาตอบ.mp3

พระกรรมฐานของสมณะและฆราวาส(ปกิณกะธรรม ๑๙ พ.ย. ๕๙)

๑๙ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพระกรรมฐานของสมณะและฆราวาส
591119_06_ปกิณกะธรรมพระกรรมฐานของสมณะและฆราวาส.mp3

ผลของความดีจะปรากฏด้วยจิตอันสงบ(กรรมฐาน ๑๙ พ.ย. ๕๙)

๑๙ พ.ย. ๕๙-กรรมฐานผลของความดีจะปรากฏด้วยจิตอันสงบ
591119_05_กรรมฐานผลของความดีจะปรากฏด้วยจิตอันสงบ.mp3

ทำความดีอย่ารอเวลา(ปกิณกะธรรม ๑๙ พ.ย. ๕๙)

๑๙ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำความดีอย่ารอเวลา
591119_04_ปกิณกะธรรมทำความดีอย่ารอเวลา.mp3

ความกตัญญูต่อพระรัตนตรัย(เทศน์ ๑๙ พ.ย. ๕๙)

๑๙ พ.ย. ๕๙-เทศน์ความกตัญญูต่อพระรัตนตรัย
591119_03_เทศน์ความกตัญญูต่อพระรัตนตรัย.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๙ พ.ย. ๕๙)

๑๙ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591119_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๑๔ พ.ย. ๕๙-พระเมตตาพร
591114_08_พระเมตตาพร.mp3

อภิญญาสมาบัติ(คุยก่อนกรรมฐาน ๑๔ พ.ย. ๕๙)

๑๔ พ.ย. ๕๙-คุยก่อนกรรมฐานอภิญญาสมาบัติ
591114_07_คุยก่อนกรรมฐานอภิญญาสมาบัติ.mp3


ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมไม่หวั่นไหวในโลกธรรม(ปกิณกะธรรม ๑๔ พ.ย. ๕๙)

๑๔ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
591114_06_ปกิณกะธรรมผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมไม่หวั่นไหวในโลกธรรม.mp3

ลอยกระทงบูชาพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๑๔ พ.ย. ๕๙)

๑๔ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมลอยกระทงบูชาพระรัตนตรัย
591114_05_ปกิณกะธรรมลอยกระทงบูชาพระรัตนตรัย.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๑๔ พ.ย. ๕๙)

๑๔ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
591114_04_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

สวดมนต์พระปริตรบูชาพระรัตนตรัย ในวันลอยกระทง(ปกิณกะธรรม ๑๔ พ.ย. ๕๙)

๑๔ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมสวดมนต์พระปริตรบูชาพระรัตนตรัย ในวันลอยกระทง
591114_03_ปกิณกะธรรมสวดมนต์พระปริตรบูชาพระรัตนตรัยในวันลอยกระทง.mp3

บวงสรวงบูชาคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันลอยกระทง(ปกิณกะธรรม ๑๔ พ.ย. ๕๙)

๑๔ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันลอยกระทง
591114_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันลอยกระทง.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๔ พ.ย. ๕๙)

๑๔ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591114_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ทุกอย่างกำหนดได้ที่จิต(ปกิณกะธรรม ๑๓ พ.ย. ๕๙)

๑๓ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมทุกอย่างกำหนดได้ที่จิต
591113_09_ปกิณกะธรรมทุกอย่างกำหนดได้ที่จิต.mp3

การตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยในวันลอยกระทง(ปกิณกะธรรม ๑๓ พ.ย. ๕๙)

๑๓ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยในวันลอยกระทง
591113_08_ปกิณกะธรรมการตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยในวันลอยกระทง.mp3


การปฏิบัติอย่าทิ้งวิปัสสนาญาณ(ปกิณกะธรรม ๑๓ พ.ย. ๕๙)

๑๓ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติอย่าทิ้งวิปัสสนาญาณ
591113_07_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติอย่าทิ้งวิปัสสนาญาณ.mp3

ประเทศได้สูญเสียของมีค่าหาประมาณมิได้(ปกิณกะธรรม ๑๓ พ.ย. ๕๙)

๑๓ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมประเทศได้สูญเสียของมีค่าหาประมาณมิได้
591113_06_ปกิณกะธรรมประเทศได้สูญเสียของมีค่าหาประมาณมิได้.mp3

กำลังใจของผู้สูญเสีย(ปกิณกะธรรม ๑๓ พ.ย. ๕๙)

๑๓ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังใจของผู้สูญเสีย
591113_05_ปกิณกะธรรมกำลังใจของผู้สูญเสีย.mp3

กำลังใจของผู้สูญเสีย(ปกิณกะธรรม ๑๓ พ.ย. ๕๙)

๑๓ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังใจของผู้สูญเสีย
591113_05_ปกิณกะธรรมกำลังใจของผู้สูญเสีย.mp3

งานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๑๓ พ.ย. ๕๙)

๑๓ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์
591113_04_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์.mp3

ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยง(เทศน์ ๑๓ พ.ย. ๕๙)

๑๓ พ.ย. ๕๙-เทศน์ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยง
591113_03_เทศน์ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยง.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๓ พ.ย. ๕๙)

๑๓ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591113_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กำลังใจบูชาพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๑๒ พ.ย. ๕๙)

๑๒ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังใจบูชาพระรัตนตรัย
591112_08_ปกิณกะธรรมกำลังใจบูชาพระรัตนตรัย.mp3

การพิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญา(ปกิณกะธรรม ๑๒ พ.ย. ๕๙)

๑๒ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการพิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญา
591112_06_ปกิณกะธรรมการพิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญา.mp3

อารมณ์พระกรรมฐาน(คุยก่อนกรรมฐาน ๑๒ พ.ย. ๕๙)

๑๒ พ.ย. ๕๙-คุยก่อนกรรมฐานอารมณ์พระกรรมฐาน
591112_05_คุยก่อนกรรมฐานอารมณ์พระกรรมฐาน.mp3

งานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๑๒ พ.ย. ๕๙)

๑๒ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์
591112_04_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์.mp3

จิตตะ มหาจิตตัง ปรมัตถทานัง ปรมังสุขัง(เทศน์ ๑๒ พ.ย. ๕๙)

๑๒ พ.ย. ๕๙-เทศน์จิตตะ มหาจิตตัง ปรมัตถทานัง ปรมังสุขัง
591112_03_เทศน์จิตตะมหาจิตตังปรมัตถทานังปรมังสุขัง.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๒ พ.ย. ๕๙)

๑๒ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591112_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๖ พ.ย. ๕๙-พระเมตตาพร
591106_08_พระเมตตาพร.mp3

ที่ใดมีกิจต้องทำที่นั้นเป็นทุกข์(ปกิณกะธรรม ๖ พ.ย. ๕๙)

๖ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมที่ใดมีกิจต้องทำที่นั้นเป็นทุกข์
591106_07_ปกิณกะธรรมที่ใดมีกิจต้องทำที่นั้นเป็นทุกข์.mp3

กรรมจะเลิกลาก็ต่อเมื่อจิตที่ไม่ต้องการเกิด(ปกิณกะธรรม ๖ พ.ย. ๕๙)

๖ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมกรรมจะเลิกลาก็ต่อเมื่อจิตที่ไม่ต้องการเกิด
591106_06_ปกิณกะธรรมกรรมจะเลิกลาก็ต่อเมื่อจิตที่ไม่ต้องการเกิด.mp3

การฝึกพุทธานุสสติให้ทรงตัวด้วยความว่างเปล่า(กรรมฐาน ๖ พ.ย. ๕๙)

๖ พ.ย. ๕๙-กรรมฐานการฝึกพุทธานุสสติให้ทรงตัวด้วยความว่างเปล่า
591106_05_กรรมฐานการฝึกพุทธานุสสติให้ทรงตัวด้วยความว่างเปล่า.mp3

งานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๖ พ.ย. ๕๙)

๖ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์
591106_04_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์.mp3

การละความโลภนำไปสู่มรรคผล(เทศน์ ๖ พ.ย. ๕๙)

๖ พ.ย. ๕๙-เทศน์การละความโลภนำไปสู่มรรคผล
591106_03_เทศน์การละความโลภนำไปสู่มรรคผล.mp3

ทำวัตรเช้า(ปกิณกะธรรม ๖ พ.ย. ๕๙)

๖ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า
591106_02_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๖ พ.ย. ๕๙)

๖ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591106_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ผู้หมดความยินดีพอใจในร่างกายย่อมมีจิตอันสงบ(ปกิณกะธรรม ๕ พ.ย. ๕๙)

๕ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้หมดความยินดีพอใจในร่างกายย่อมมีจิตอันสงบ
591105_04_ปกิณกะธรรมผู้หมดความยินดีพอใจในร่างกายย่อมมีจิตอันสงบ.mp3

ประวัติพระแสนทอง(ปกิณกะธรรม ๕ พ.ย. ๕๙)

๕ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมประวัติพระแสนทอง
591105_03_ปกิณกะธรรมประวัติพระแสนทอง.mp3

การปฏิบัติอยู่ที่เจตนามิใช่ทำเพื่อใคร(ปกิณกะธรรม ๕ พ.ย. ๕๙)

๕ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติอยู่ที่เจตนามิใช่ทำเพื่อใคร
591105_02_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติอยู่ที่เจตนามิใช่ทำเพื่อใคร.mp3

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ถวายกฐินทานเป็นปรมัตถบารมี(ปกิณกะธรรม ๓ พ.ย. ๕๙)

๓ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมถวายกฐินทานเป็นปรมัตถบารมี
591103_03_ปกิณกะธรรมถวายกฐินทานเป็นปรมัตถบารมี.mp3

ความตั้งใจถวายกฐินทาน ณ วัดพระยาศิริไอยสวรรค์(ปกิณกะธรรม ๓ พ.ย. ๕๙)

๓ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมความตั้งใจถวายกฐินทาน ณ วัดพระยาศิริไอยสวรรค์
591103_01_ปกิณกะธรรมความตั้งใจถวายกฐินทานณวัดพระยาศิริไอยสวรรค์.mp3

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

๓๐ ต.ค. ๕๙-พระเมตตาพร
591030_09_พระเมตตาพร.mp3

ผลการปฏิบัติใช้กำลังใจมากกว่าปัจจัย(ปกิณกะธรรม ๓๐ ต.ค. ๕๙)

๓๐ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมผลการปฏิบัติใช้กำลังใจมากกว่าปัจจัย
591030_08_ปกิณกะธรรมผลการปฏิบัติใช้กำลังใจมากกว่าปัจจัย.mp3

สิ่งที่ควรละความโลภโกรธหลง(ปกิณกะธรรม ๓๐ ต.ค. ๕๙)

๓๐ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมสิ่งที่ควรละความโลภโกรธหลง
591030_07_ปกิณกะธรรมสิ่งที่ควรละความโลภโกรธหลง.mp3

การให้กับคนที่ควรให้ และเมตตาเจ้าหน้าที่(ปกิณกะธรรม ๓๐ ต.ค. ๕๙)

๓๐ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการให้กับคนที่ควรให้ และเมตตาเจ้าหน้าที่
591030_05_ปกิณกะธรรมการให้กับคนที่ควรให้และเมตตาเจ้าหน้าที่.mp3

งานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๓๐ ต.ค. ๕๙)

๓๐ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์
591030_04_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์.mp3

การระลึกคุณ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง(เทศน์ ๓๐ ต.ค. ๕๙)

๓๐ ต.ค. ๕๙-เทศน์การระลึกคุณ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง
591030_03_เทศน์การระลึกคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดท่าซุง.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๓๐ ต.ค. ๕๙)

๓๐ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591030_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559

อย่าประมาทในชีวิต(ปกิณกะธรรม ๒๙ ต.ค. ๕๙)

๒๙ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอย่าประมาทในชีวิต
591029_12_ปกิณกะธรรมอย่าประมาทในชีวิต.mp3

บุญจะเกิดจากความตั้งใจและการปฏิบัติอย่าติดตำรา(ปกิณกะธรรม ๒๙ ต.ค. ๕๙)

๒๙ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมบุญจะเกิดจากความตั้งใจและการปฏิบัติอย่าติดตำรา
591029_11_ปกิณกะธรรมบุญจะเกิดจากความตั้งใจและการปฏิบัติอย่าติดตำรา.mp3

กำลังใจในการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒๙ ต.ค. ๕๙)

๒๙ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการให้ทาน
591029_10_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการให้ทาน.mp3

กฐินทาน(ปกิณกะธรรม ๒๙ ต.ค. ๕๙)

๒๙ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมกฐินทาน
591029_09_ปกิณกะธรรมกฐินทาน.mp3

ปฏิบัติบูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง(ปกิณกะธรรม ๒๙ ต.ค. ๕๙)

๒๙ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมปฏิบัติบูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง
591029_08_ปกิณกะธรรมปฏิบัติบูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดท่าซุง.mp3

ผู้ตั้งใจปฏิบัติเมื่อถึงมรรคผลแล้วย่อมรู้ได้ด้วยตนเอง(ปกิณกะธรรม ๒๙ ต.ค. ๕๙)

๒๙ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้ตั้งใจปฏิบัติเมื่อถึงมรรคผลแล้วย่อมรู้ได้ด้วยตนเอง
591029_07_ปกิณกะธรรมผู้ตั้งใจปฏิบัติเมื่อถึงมรรคผลแล้วย่อมรู้ได้ด้วยตนเอง.mp3

กำลังใจในการสงเคราะห์ผู้อื่นต้องยอมรับกฎธรรมดา(ปกิณกะธรรม ๒๙ ต.ค. ๕๙)

๒๙ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการสงเคราะห์ผู้อื่นต้องยอมรับกฎธรรมดา
591029_06_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการสงเคราะห์ผู้อื่นต้องยอมรับกฎธรรมดา.mp3

งานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๒๙ ต.ค. ๕๙)

๒๙ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์
591029_05_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์.mp3

การถวายทานเป็นปรมัตถบารมี(ปกิณกะธรรม ๒๙ ต.ค. ๕๙)

๒๙ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการถวายทานเป็นปรมัตถบารมี
591029_04_ปกิณกะธรรมการถวายทานเป็นปรมัตถบารมี.mp3

การถวายทานเป็นปรมัตถบารมี(ปกิณกะธรรม ๒๙ ต.ค. ๕๙)

๒๙ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการถวายทานเป็นปรมัตถบารมี
591029_04_ปกิณกะธรรมการถวายทานเป็นปรมัตถบารมี.mp3

ผู้มีเมตตาต่อผู้อื่นก็จะได้รับการเมตตาจากผู้อื่นเช่นกัน(เทศน์ ๒๙ ต.ค. ๕๙)

๒๙ ต.ค. ๕๙-เทศน์ผู้มีเมตตาต่อผู้อื่นก็จะได้รับการเมตตาจากผู้อื่นเช่นกัน
591029_03_เทศน์ผู้มีเมตตาต่อผู้อื่นก็จะได้รับการเมตตาจากผู้อื่นเช่นกัน.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒๙ ต.ค. ๕๙)

๒๙ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591029_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3