วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กำลังใจบูชาพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๑๒ พ.ย. ๕๙)

๑๒ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังใจบูชาพระรัตนตรัย
591112_08_ปกิณกะธรรมกำลังใจบูชาพระรัตนตรัย.mp3