วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

พึงละความสนใจภายนอกเพื่อสงบจิตภายใน(ปกิณกะธรรม ๒๖ พ.ย. ๕๙)

๒๖ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพึงละความสนใจภายนอกเพื่อสงบจิตภายใน
591126_07_ปกิณกะธรรมพึงละความสนใจภายนอกเพื่อสงบจิตภายใน.mp3