วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ทุกอย่างกำหนดได้ที่จิต(ปกิณกะธรรม ๑๓ พ.ย. ๕๙)

๑๓ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมทุกอย่างกำหนดได้ที่จิต
591113_09_ปกิณกะธรรมทุกอย่างกำหนดได้ที่จิต.mp3