วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ประวัติพระแสนทอง(ปกิณกะธรรม ๕ พ.ย. ๕๙)

๕ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมประวัติพระแสนทอง
591105_03_ปกิณกะธรรมประวัติพระแสนทอง.mp3