วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

การปฏิบัติอยู่ที่เจตนามิใช่ทำเพื่อใคร(ปกิณกะธรรม ๕ พ.ย. ๕๙)

๕ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติอยู่ที่เจตนามิใช่ทำเพื่อใคร
591105_02_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติอยู่ที่เจตนามิใช่ทำเพื่อใคร.mp3