วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ผู้มีจิตเมตตาไม่เบียดเบียนใครย่อมได้รับเมตตาตอบ(ปกิณกะธรรม ๑๙ พ.ย. ๕๙)

๑๙ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้มีจิตเมตตาไม่เบียดเบียนใครย่อมได้รับเมตตาตอบ
591119_07_ปกิณกะธรรมผู้มีจิตเมตตาไม่เบียดเบียนใครย่อมได้รับเมตตาตอบ.mp3