วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

การปฏิบัติมโนมยิทธิ(ปกิณกะธรรม ๑๙ พ.ย. ๕๙)

๑๙ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติมโนมยิทธิ
591119_09_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติมโนมยิทธิ.mp3