วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

การละความโลภนำไปสู่มรรคผล(เทศน์ ๖ พ.ย. ๕๙)

๖ พ.ย. ๕๙-เทศน์การละความโลภนำไปสู่มรรคผล
591106_03_เทศน์การละความโลภนำไปสู่มรรคผล.mp3