วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ทำความดีอย่ารอเวลา(ปกิณกะธรรม ๑๙ พ.ย. ๕๙)

๑๙ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำความดีอย่ารอเวลา
591119_04_ปกิณกะธรรมทำความดีอย่ารอเวลา.mp3