วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมไม่หวั่นไหวในโลกธรรม(ปกิณกะธรรม ๑๔ พ.ย. ๕๙)

๑๔ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
591114_06_ปกิณกะธรรมผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมไม่หวั่นไหวในโลกธรรม.mp3