วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ใคร่ครวญในการปฏิบัติด้วยมโนมยิทธิ(กรรมฐาน ๒๖ พ.ย. ๕๙)

๒๖ พ.ย. ๕๙-กรรมฐานใคร่ครวญในการปฏิบัติด้วยมโนมยิทธิ
591126_05_กรรมฐานใคร่ครวญในการปฏิบัติด้วยมโนมยิทธิ.mp3