วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๙ พ.ย. ๕๙)

๑๙ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591119_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3