วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๔ พ.ย. ๕๙)

๑๔ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591114_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3