วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒๖ พ.ย. ๕๙)

๒๖ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591126_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3