วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พระเมตตาพร : พรปีใหม่

๓๑ ธ.ค. ๖๐-พระเมตตาพรปีใหม่
601231_11_พระเมตตาพรปีใหม่.mp3

พระเมตตาพร : พรปีใหม่

๓๑ ธ.ค. ๖๐-พระเมตตาพรปีใหม่
601231_11_พระเมตตาพรปีใหม่.mp3

คำอธิษฐานจะมีผลโดยการตั้งจิตให้บริสุทธิ์ก่อน(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๖๐)

๓๑ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมคำอธิษฐานจะมีผลโดยการตั้งจิตให้บริสุทธิ์ก่อน
601231_10_ปกิณกะธรรมคำอธิษฐานจะมีผลโดยการตั้งจิตให้บริสุทธิ์ก่อน.mp3

คำอธิษฐานจะมีผลโดยการตั้งจิตให้บริสุทธิ์ก่อน(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๖๐)

๓๑ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมคำอธิษฐานจะมีผลโดยการตั้งจิตให้บริสุทธิ์ก่อน
601231_10_ปกิณกะธรรมคำอธิษฐานจะมีผลโดยการตั้งจิตให้บริสุทธิ์ก่อน.mp3

จิตที่มีกำลังสมาธิตั้งมั่นต้องมีพรหมวิหาร ๔ (นิทาน ๓๑ ธ.ค. ๖๐)

๓๑ ธ.ค. ๖๐-นิทานจิตที่มีกำลังสมาธิตั้งมั่นต้องมีพรหมวิหาร ๔
601231_08_นิทานจิตที่มีกำลังสมาธิตั้งมั่นต้องมีพรหมวิหาร๔.mp3

จิตที่มีกำลังสมาธิตั้งมั่นต้องมีพรหมวิหาร ๔ (นิทาน ๓๑ ธ.ค. ๖๐)

๓๑ ธ.ค. ๖๐-นิทานจิตที่มีกำลังสมาธิตั้งมั่นต้องมีพรหมวิหาร ๔
601231_08_นิทานจิตที่มีกำลังสมาธิตั้งมั่นต้องมีพรหมวิหาร๔.mp3

ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๖๐)

๓๑ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์
601231_07_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์.mp3

ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๖๐)

๓๑ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์
601231_07_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์.mp3

ความอดทนก็ดี ความเพียรก็ดีความดี จะมีผลกับพ่อแม่และคนที่ใกล้เราเสมอ(เทศน์ ๓๑ ธ.ค. ๖๐)

๓๑ ธ.ค. ๖๐-เทศน์ความอดทนก็ดี ความเพียรก็ดี ความดีจะมีผลกับพ่อแม่และคนที่ใกล้เราเสมอ
601231_06_เทศน์ความอดทนก็ดีความเพียรก็ดีความดีจะมีผลกับพ่อแม่และคนที่ใกล้เราเสมอ.mp3

ความอดทนก็ดี ความเพียรก็ดีความดี จะมีผลกับพ่อแม่และคนที่ใกล้เราเสมอ(เทศน์ ๓๑ ธ.ค. ๖๐)

๓๑ ธ.ค. ๖๐-เทศน์ความอดทนก็ดี ความเพียรก็ดี ความดีจะมีผลกับพ่อแม่และคนที่ใกล้เราเสมอ
601231_06_เทศน์ความอดทนก็ดีความเพียรก็ดีความดีจะมีผลกับพ่อแม่และคนที่ใกล้เราเสมอ.mp3

สังฆทานมีผลมาก(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๖๐)

๓๑ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมสังฆทานมีผลมาก
601231_05_ปกิณกะธรรมสังฆทานมีผลมาก.mp3

สังฆทานมีผลมาก(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๖๐)

๓๑ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมสังฆทานมีผลมาก
601231_05_ปกิณกะธรรมสังฆทานมีผลมาก.mp3

เจริญพระพุทธมนต์พระปริตรส่งท้ายปีเก่า(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๖๐)

๓๑ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมเจริญพระพุทธมนต์พระปริตรส่งท้ายปีเก่า
601231_04_ปกิณกะธรรมเจริญพระพุทธมนต์พระปริตรส่งท้ายปีเก่า.mp3

เจริญพระพุทธมนต์พระปริตรส่งท้ายปีเก่า(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๖๐)

๓๑ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมเจริญพระพุทธมนต์พระปริตรส่งท้ายปีเก่า
601231_04_ปกิณกะธรรมเจริญพระพุทธมนต์พระปริตรส่งท้ายปีเก่า.mp3

บวงสรวงท่านผู้มีพระคุณในวันส่งท้ายปี ๒๕๖๐(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๖๐)

๓๑ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมบวงสรวงท่านผู้มีพระคุณในวันส่งท้ายปี ๒๕๖๐
601231_03_ปกิณกะธรรมบวงสรวงท่านผู้มีพระคุณในวันส่งท้ายปี๒๕๖๐.mp3

บวงสรวงท่านผู้มีพระคุณในวันส่งท้ายปี ๒๕๖๐(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๖๐)

๓๑ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมบวงสรวงท่านผู้มีพระคุณในวันส่งท้ายปี ๒๕๖๐
601231_03_ปกิณกะธรรมบวงสรวงท่านผู้มีพระคุณในวันส่งท้ายปี๒๕๖๐.mp3

แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๖๐)

๓๑ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
601231_02_ปกิณกะธรรมแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ.mp3

แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๖๐)

๓๑ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
601231_02_ปกิณกะธรรมแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ.mp3

กำลังใจในการมาให้(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๖๐)

๓๑ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการมาให้
601231_01_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการมาให้.mp3

กำลังใจในการมาให้(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๖๐)

๓๑ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการมาให้
601231_01_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการมาให้.mp3

วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ใคร่ครวญตัณหาและการละตัณหา(ปกิณกะธรรม ๓๐ ธ.ค. ๖๐)

๓๐ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญตัณหาและการละตัณหา
601230_07_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญตัณหาและการละตัณหา.mp3

ใคร่ครวญตัณหาและการละตัณหา(ปกิณกะธรรม ๓๐ ธ.ค. ๖๐)

๓๐ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญตัณหาและการละตัณหา
601230_07_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญตัณหาและการละตัณหา.mp3

คนขายน้ำผู้มองประโยชน์เป็นเรื่องสำคัญ(นิทาน ๓๐ ธ.ค. ๖๐)

๓๐ ธ.ค. ๖๐-นิทานคนขายน้ำผู้มองประโยชน์เป็นเรื่องสำคัญ
601230_06_นิทานคนขายน้ำผู้มองประโยชน์เป็นเรื่องสำคัญ.mp3

คนขายน้ำผู้มองประโยชน์เป็นเรื่องสำคัญ(นิทาน ๓๐ ธ.ค. ๖๐)

๓๐ ธ.ค. ๖๐-นิทานคนขายน้ำผู้มองประโยชน์เป็นเรื่องสำคัญ
601230_06_นิทานคนขายน้ำผู้มองประโยชน์เป็นเรื่องสำคัญ.mp3

อารมณ์พระโสดาบัน(ปกิณกะธรรม ๓๐ ธ.ค. ๖๐)

๓๐ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมอารมณ์พระโสดาบัน
601230_05_ปกิณกะธรรมอารมณ์พระโสดาบัน.mp3

อารมณ์พระโสดาบัน(ปกิณกะธรรม ๓๐ ธ.ค. ๖๐)

๓๐ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมอารมณ์พระโสดาบัน
601230_05_ปกิณกะธรรมอารมณ์พระโสดาบัน.mp3

ที่สุดของการใคร่ครวญธรรมให้จิตสงบคือการเข้าถึงคุณของพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๓๐ ธ.ค. ๖๐)

๓๐ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมที่สุดของการใคร่ครวญธรรมให้จิตสงบคือการเข้าถึงคุณของพระพุทธเจ้า
601230_04_ปกิณกะธรรมที่สุดของการใคร่ครวญธรรมให้จิตสงบคือการเข้าถึงคุณของพระพุทธเจ้า.mp3

ที่สุดของการใคร่ครวญธรรมให้จิตสงบคือการเข้าถึงคุณของพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๓๐ ธ.ค. ๖๐)

๓๐ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมที่สุดของการใคร่ครวญธรรมให้จิตสงบคือการเข้าถึงคุณของพระพุทธเจ้า
601230_04_ปกิณกะธรรมที่สุดของการใคร่ครวญธรรมให้จิตสงบคือการเข้าถึงคุณของพระพุทธเจ้า.mp3

การปฏิบัติต้องอาศัยสหธรรมิกพึงเป็นผู้ละมานะ(ปกิณกะธรรม ๓๐ ธ.ค. ๖๐)

๓๐ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องอาศัยสหธรรมิกพึงเป็นผู้ละมานะ
601230_03_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องอาศัยสหธรรมิกพึงเป็นผู้ละมานะ.mp3

การปฏิบัติต้องอาศัยสหธรรมิกพึงเป็นผู้ละมานะ(ปกิณกะธรรม ๓๐ ธ.ค. ๖๐)

๓๐ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องอาศัยสหธรรมิกพึงเป็นผู้ละมานะ
601230_03_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องอาศัยสหธรรมิกพึงเป็นผู้ละมานะ.mp3

สาวกพึงถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันมั่นคง(เทศน์ ๓๐ ธ.ค. ๖๐)

๓๐ ธ.ค. ๖๐-เทศน์สาวกพึงถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันมั่นคง
601230_02_เทศน์สาวกพึงถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันมั่นคง.mp3

สาวกพึงถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันมั่นคง(เทศน์ ๓๐ ธ.ค. ๖๐)

๓๐ ธ.ค. ๖๐-เทศน์สาวกพึงถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันมั่นคง
601230_02_เทศน์สาวกพึงถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันมั่นคง.mp3

ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมเห็นอริยสัจและพ้นทุกข์ได้ด้วยอธิศีล(ปกิณกะธรรม ๓๐ ธ.ค. ๖๐)

๓๐ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมเห็นอริยสัจและพ้นทุกข์ได้ด้วยอธิศีล
601230_01_ปกิณกะธรรมผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมเห็นอริยสัจและพ้นทุกข์ได้ด้วยอธิศีล.mp3

ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมเห็นอริยสัจและพ้นทุกข์ได้ด้วยอธิศีล(ปกิณกะธรรม ๓๐ ธ.ค. ๖๐)

๓๐ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมเห็นอริยสัจและพ้นทุกข์ได้ด้วยอธิศีล
601230_01_ปกิณกะธรรมผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมเห็นอริยสัจและพ้นทุกข์ได้ด้วยอธิศีล.mp3

วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560

กำลังใจทำความดีบูชาเพื่อหลุดพ้น(ปกิณกะธรรม ๒๙ ธ.ค. ๖๐)

๒๙ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีบูชาเพื่อหลุดพ้น
601229_01_ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีบูชาเพื่อหลุดพ้น.mp3

กำลังใจทำความดีบูชาเพื่อหลุดพ้น(ปกิณกะธรรม ๒๙ ธ.ค. ๖๐)

๒๙ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีบูชาเพื่อหลุดพ้น
601229_01_ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีบูชาเพื่อหลุดพ้น.mp3

วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๒๔ ธ.ค. ๖๐-พระเมตตาพร
601224_06_พระเมตตาพร.mp3

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๒๔ ธ.ค. ๖๐-พระเมตตาพร
601224_06_พระเมตตาพร.mp3

ปัตตานุโมทนาความดีของผู้อื่นต้องอาศัยปัญญา(ปกิณกะธรรม ๒๔ ธ.ค. ๖๐)

๒๔ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมปัตตานุโมทนาความดีของผู้อื่นต้องอาศัยปัญญา
601224_05_ปกิณกะธรรมปัตตานุโมทนาความดีของผู้อื่นต้องอาศัยปัญญา.mp3

ปัตตานุโมทนาความดีของผู้อื่นต้องอาศัยปัญญา(ปกิณกะธรรม ๒๔ ธ.ค. ๖๐)

๒๔ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมปัตตานุโมทนาความดีของผู้อื่นต้องอาศัยปัญญา
601224_05_ปกิณกะธรรมปัตตานุโมทนาความดีของผู้อื่นต้องอาศัยปัญญา.mp3

การปรามาสพระรัตนตรัยและตำหนิผู้อื่นเป็นมโนกรรมที่ขวางมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒๔ ธ.ค. ๖๐)

๒๔ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการปรามาสพระรัตนตรัยและตำหนิผู้อื่นเป็นมโนกรรมที่ขวางมรรคผล
601224_03_ปกิณกะธรรมการปรามาสพระรัตนตรัยและตำหนิผู้อื่นเป็นมโนกรรมที่ขวางมรรคผล.mp3

การปรามาสพระรัตนตรัยและตำหนิผู้อื่นเป็นมโนกรรมที่ขวางมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒๔ ธ.ค. ๖๐)

๒๔ ธ.ค. ๖๐-เทศน์พระธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ช่วยดับทุกข์ได้โดยพลัน
601224_02_เทศน์พระธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ช่วยดับทุกข์ได้โดยพลัน.mp3

พระธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ช่วยดับทุกข์ได้โดยพลัน(เทศน์ ๒๔ ธ.ค. ๖๐)

๒๔ ธ.ค. ๖๐-เทศน์พระธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ช่วยดับทุกข์ได้โดยพลัน
601224_02_เทศน์พระธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ช่วยดับทุกข์ได้โดยพลัน.mp3

พระธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ช่วยดับทุกข์ได้โดยพลัน(เทศน์ ๒๔ ธ.ค. ๖๐)

๒๔ ธ.ค. ๖๐-เทศน์พระธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ช่วยดับทุกข์ได้โดยพลัน
601224_02_เทศน์พระธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ช่วยดับทุกข์ได้โดยพลัน.mp3

พ้นทุกข์จากการพลัดพรากด้วยการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๒๔ ธ.ค. ๖๐)

๒๔ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพ้นทุกข์จากการพลัดพรากด้วยการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
601224_01_ปกิณกะธรรมพ้นทุกข์จากการพลัดพรากด้วยการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3

พ้นทุกข์จากการพลัดพรากด้วยการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๒๔ ธ.ค. ๖๐)

๒๔ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพ้นทุกข์จากการพลัดพรากด้วยการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
601224_01_ปกิณกะธรรมพ้นทุกข์จากการพลัดพรากด้วยการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3

วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การเอาผลให้จิตใจสงบโดยการปลงใจตามความเป็นจริง(กรรมฐาน ๒๓ ธ.ค. ๖๐)

๒๓ ธ.ค. ๖๐-กรรมฐานการเอาผลให้จิตใจสงบโดยการปลงใจตามความเป็นจริง
601223_06_กรรมฐานการเอาผลให้จิตใจสงบโดยการปลงใจตามความเป็นจริง.mp3

การเอาผลให้จิตใจสงบโดยการปลงใจตามความเป็นจริง(กรรมฐาน ๒๓ ธ.ค. ๖๐)

๒๓ ธ.ค. ๖๐-กรรมฐานการเอาผลให้จิตใจสงบโดยการปลงใจตามความเป็นจริง
601223_06_กรรมฐานการเอาผลให้จิตใจสงบโดยการปลงใจตามความเป็นจริง.mp3

ใคร่ครวญภาระหน้าที่ด้วยความเมตตา(ปกิณกะธรรม ๒๓ ธ.ค. ๖๐)

๒๓ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญภาระหน้าที่ด้วยความเมตตา
601223_04_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญภาระหน้าที่ด้วยความเมตตา.mp3

ใคร่ครวญภาระหน้าที่ด้วยความเมตตา(ปกิณกะธรรม ๒๓ ธ.ค. ๖๐)

๒๓ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญภาระหน้าที่ด้วยความเมตตา
601223_04_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญภาระหน้าที่ด้วยความเมตตา.mp3

อารมณ์จาคะต่อพระภิกษุสงฆ์(ปกิณกะธรรม ๒๓ ธ.ค. ๖๐)

๒๓ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมอารมณ์จาคะต่อพระภิกษุสงฆ์
601223_03_ปกิณกะธรรมอารมณ์จาคะต่อพระภิกษุสงฆ์.mp3

อารมณ์จาคะต่อพระภิกษุสงฆ์(ปกิณกะธรรม ๒๓ ธ.ค. ๖๐)

๒๓ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมอารมณ์จาคะต่อพระภิกษุสงฆ์
601223_03_ปกิณกะธรรมอารมณ์จาคะต่อพระภิกษุสงฆ์.mp3

การปฏิบัติให้พ้นทุกข์ด้วยเดินตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า(เทศน์ ๒๓ ธ.ค. ๖๐)

๒๓ ธ.ค. ๖๐-เทศน์การปฏิบัติให้พ้นทุกข์ด้วยเดินตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
601223_02_เทศน์การปฏิบัติให้พ้นทุกข์ด้วยเดินตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า.mp3

การปฏิบัติให้พ้นทุกข์ด้วยเดินตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า(เทศน์ ๒๓ ธ.ค. ๖๐)

๒๓ ธ.ค. ๖๐-เทศน์การปฏิบัติให้พ้นทุกข์ด้วยเดินตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
601223_02_เทศน์การปฏิบัติให้พ้นทุกข์ด้วยเดินตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า.mp3

ร่างกายต้องการอาหาร และกิเลสตัณหาจะหลุดพ้นได้ด้วยพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๒๓ ธ.ค. ๖๐)

๒๓ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมร่างกายต้องการอาหาร และกิเลสตัณหาจะหลุดพ้นได้ด้วยพระรัตนตรัย
601223_01_ปกิณกะธรรมร่างกายต้องการอาหารและกิเลสตัณหาจะหลุดพ้นได้ด้วยพระรัตนตรัย.mp3

ร่างกายต้องการอาหาร และกิเลสตัณหาจะหลุดพ้นได้ด้วยพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๒๓ ธ.ค. ๖๐)

๒๓ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมร่างกายต้องการอาหาร และกิเลสตัณหาจะหลุดพ้นได้ด้วยพระรัตนตรัย
601223_01_ปกิณกะธรรมร่างกายต้องการอาหารและกิเลสตัณหาจะหลุดพ้นได้ด้วยพระรัตนตรัย.mp3

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ทำจิตให้สงบด้วยการใคร่ครวญกฎไตรลักษณ์(กรรมฐาน ๒๒ ธ.ค. ๖๐)

๒๒ ธ.ค. ๖๐-กรรมฐานทำจิตให้สงบด้วยการใคร่ครวญกฎไตรลักษณ์
601222_03_กรรมฐานทำจิตให้สงบด้วยการใคร่ครวญกฎไตรลักษณ์.mp3

ทำจิตให้สงบด้วยการใคร่ครวญกฎไตรลักษณ์(กรรมฐาน ๒๒ ธ.ค. ๖๐)

๒๒ ธ.ค. ๖๐-กรรมฐานทำจิตให้สงบด้วยการใคร่ครวญกฎไตรลักษณ์
601222_03_กรรมฐานทำจิตให้สงบด้วยการใคร่ครวญกฎไตรลักษณ์.mp3

คุณของศีล(เทศน์ ๒๒ ธ.ค. ๖๐)

๒๒ ธ.ค. ๖๐-เทศน์คุณของศีล
601222_02_เทศน์คุณของศีล.mp3

คุณของศีล(เทศน์ ๒๒ ธ.ค. ๖๐)

๒๒ ธ.ค. ๖๐-เทศน์คุณของศีล
601222_02_เทศน์คุณของศีล.mp3

ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมไม่หวาดกลัวต่อความไม่แน่นอน(ปกิณกะธรรม ๒๒ ธ.ค. ๖๐)

๒๒ .. ๖๐-ปกิณกะธรรมผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมไม่หวาดกลัวต่อความไม่แน่นอน

ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมไม่หวาดกลัวต่อความไม่แน่นอน(ปกิณกะธรรม ๒๒ ธ.ค. ๖๐)

๒๒ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมไม่หวาดกลัวต่อความไม่แน่นอน
601222_01_ปกิณกะธรรมผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมไม่หวาดกลัวต่อความไม่แน่นอน.mp3

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การใคร่ครวญนิวรณ์ ๕ ประการเป็นหลักเข้าสู่ความสงบเบื้องต้น(กรรมฐาน ๒๑ ธ.ค. ๖๐)

๒๑ ธ.ค. ๖๐-กรรมฐานการใคร่ครวญนิวรณ์ ๕ ประการเป็นหลักเข้าสู่ความสงบเบื้องต้น
601221_06_กรรมฐานการใคร่ครวญนิวรณ์๕ประการเป็นหลักเข้าสู่ความสงบเบื้องต้น.mp3

บวงสรวงบูชาผู้มีพระคุณและครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๒๑ ธ.ค. ๖๐)

๒๑ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาผู้มีพระคุณและครูบาอาจารย์
601221_04_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาผู้มีพระคุณและครูบาอาจารย์.mp3

บูชาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๒๑ ธ.ค. ๖๐)

๒๑ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมบูชาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์
601221_03_ปกิณกะธรรมบูชาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์.mp3

การมีที่พึ่งหาได้ยาก(เทศน์ ๒๑ ธ.ค. ๖๐)

๒๑ ธ.ค. ๖๐-เทศน์การมีที่พึ่งหาได้ยาก
601221_02_เทศน์การมีที่พึ่งหาได้ยาก.mp3

เมื่อไรเห็นความสุขอันใดตั้งใจทำความดีตามคำพระสอนก็จะมีเมตตา(ปกิณกะธรรม ๒๑ ธ.ค. ๖๐)

๒๑ ธ.ค. ๖๐-เมื่อไรเห็นความสุขอันใดตั้งใจทำความดีตามคำพระสอนก็จะมีเมตตา
601221_01_ปกิณกะธรรมเมื่อไรเห็นความสุขอันใดตั้งใจทำความดีตามคำพระสอนก็จะมีเมตตา.mp3

วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2560

อดทนด้วยความเมตตาและยอมรับกฎธรรมดา(ปกิณกะธรรม ๑๗ ธ.ค. ๖๐)

๑๗ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมอดทนด้วยความเมตตาและยอมรับกฎธรรมดา
601217_03_ปกิณกะธรรมอดทนด้วยความเมตตาและยอมรับกฎธรรมดา.mp3

บุพกรรมส่งผลต่อร่างกาย(เทศน์ ๑๗ ธ.ค. ๖๐)

๑๗ ธ.ค. ๖๐-เทศน์บุพกรรมส่งผลต่อร่างกาย
601217_02_เทศน์บุพกรรมส่งผลต่อร่างกาย.mp3

อัตภาพนี้สุขน้อยทุกข์มาก(ปกิณกะธรรม ๑๗ ธ.ค. ๖๐)

๑๗ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมอัตภาพนี้สุขน้อยทุกข์มาก
601217_01_ปกิณกะธรรมอัตภาพนี้สุขน้อยทุกข์มาก.mp3

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560

บารมีเต็มต้องประกอบด้วยกำลังใจทั้ง ๑๐ ประการ(ปกิณกะธรรม ๑๖ ธ.ค. ๖๐)

๑๖ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมบารมีเต็มต้องประกอบด้วยกำลังใจทั้ง ๑๐ ประการ
601216_02_ปกิณกะธรรมบารมีเต็มต้องประกอบด้วยกำลังใจทั้ง๑๐ประการ.mp3

จิตไม่เศร้าหมองมีสุคติเป็นที่ไป(เทศน์ ๑๖ ธ.ค. ๖๐)

๑๖ ธ.ค. ๖๐-เทศน์จิตไม่เศร้าหมองมีสุคติเป็นที่ไป
601216_01_เทศน์จิตไม่เศร้าหมองมีสุคติเป็นที่ไป.mp3

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2560

อานิสงส์ของการยินดีในการบวชพระในพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๑๑ ธ.ค. ๖๐)

๑๑ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมอานิสงส์ของการยินดีในการบวชพระในพระพุทธศาสนา
601211_03_ปกิณกะธรรมอานิสงส์ของการยินดีในการบวชพระในพระพุทธศาสนา.mp3

คุณของการรักษาศีลพรหมจรรย์(ปกิณกะธรรม ๑๑ ธ.ค. ๖๐)

๑๑ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมคุณของการรักษาศีลพรหมจรรย์
601211_02_ปกิณกะธรรมคุณของการรักษาศีลพรหมจรรย์.mp3

ความเมตตาเป็นกำลังให้ถึงมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑๑ ธ.ค. ๖๐)

๑๑ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมความเมตตาเป็นกำลังให้ถึงมรรคผล
601211_01_ปกิณกะธรรมความเมตตาเป็นกำลังให้ถึงมรรคผล.mp3

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560

วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การปฏิบัติด้วยขันติความอดทน(ปกิณกะธรรม ๙ ธ.ค. ๖๐)

๙ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติด้วยขันติความอดทน
601209_04_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติด้วยขันติความอดทน.mp3

การเห็นทุกข์ของท่านจิตโต(ปกิณกะธรรม ๙ ธ.ค. ๖๐)

๙ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการเห็นทุกข์ของท่านจิตโต
601209_02_ปกิณกะธรรมการเห็นทุกข์ของท่านจิตโต.mp3

การมีจิตครองธรรม(เทศน์ ๙ ธ.ค. ๖๐)

๙ ธ.ค. ๖๐-เทศน์การมีจิตครองธรรม
601209_01_เทศน์การมีจิตครองธรรม.mp3

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ปัจจุบันอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๘ ธ.ค. ๖๐)

๘ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมปัจจุบันอารมณ์
601208_03_ปกิณกะธรรมปัจจุบันอารมณ์.mp3

ไม่ประมาทในร่างกายเพียรทำความดี(ปกิณกะธรรม ๘ ธ.ค. ๖๐)

๘ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมไม่ประมาทในร่างกายเพียรทำความดี
601208_02_ปกิณกะธรรมไม่ประมาทในร่างกายเพียรทำความดี.mp3

แนวทางปฏิบัติในการเจริญพระกรรมฐานเต็มกำลัง(ปกิณกะธรรม ๘ ธ.ค. ๖๐)

๘ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมแนวทางปฏิบัติในการเจริญพระกรรมฐานเต็มกำลัง
601208_01_ปกิณกะธรรมแนวทางปฏิบัติในการเจริญพระกรรมฐานเต็มกำลัง.mp3

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เจริญเมตตาย่อมได้รับความเมตตาตอบ(ปกิณกะธรรม ๗ ธ.ค. ๖๐)

๗ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมเจริญเมตตาย่อมได้รับความเมตตาตอบ
601207_03_ปกิณกะธรรมเจริญเมตตาย่อมได้รับความเมตตาตอบ.mp3

เทวดาผู้เสวยบุญจากความเมตตาของภรรยา(นิทาน ๗ ธ.ค. ๖๐)

๗ ธ.ค. ๖๐-นิทานเทวดาผู้เสวยบุญจากความเมตตาของภรรยา
601207_02_นิทานเทวดาผู้เสวยบุญจากความเมตตาของภรรยา.mp3

ผู้มีบารมี ๑๐ ย่อมมีความสุขจากใจที่สงบ(ปกิณกะธรรม ๗ ธ.ค. ๖๐)

๗ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมผู้มีบารมี ๑๐ ย่อมมีความสุขจากใจที่สงบ
601207_01_ปกิณกะธรรมผู้มีบารมี๑๐ย่อมมีความสุขจากใจที่สงบ.mp3

วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การอุปัฏฐากพระสงฆ์ในพระศาสนาเป็นทางสู่มรรคผล(ปกิณกะธรรม ๖ ธ.ค. ๖๐)

๖ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการอุปัฏฐากพระสงฆ์ในพระศาสนาเป็นทางสู่มรรคผล
601206_03_ปกิณกะธรรมการอุปัฏฐากพระสงฆ์ในพระศาสนาเป็นทางสู่มรรคผล.mp3

จิตของผู้ไม่ผูกพันในฐานะทั้ง ๔ (นิทาน ๖ ธ.ค. ๖๐)

๖ ธ.ค. ๖๐-นิทานจิตของผู้ไม่ผูกพันในฐานะทั้ง ๔
601206_02_นิทานจิตของผู้ไม่ผูกพันในฐานะทั้ง๔.mp3

เมื่อมีร่างกายย่อมหนีไม่พ้นทุกข์จากขันธ์ ๕ (ปกิณกะธรรม ๖ ธ.ค. ๖๐)

๖ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมเมื่อมีร่างกายย่อมหนีไม่พ้นทุกข์จากขันธ์ ๕
601206_01_ปกิณกะธรรมเมื่อมีร่างกายย่อมหนีไม่พ้นทุกข์จากขันธ์๕.mp3

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การศึกษาความรู้ในห้องพุทธคุณ(ปกิณกะธรรม ๒ ธ.ค. ๖๐)

๒ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการศึกษาความรู้ในห้องพุทธคุณ
601202_10_ปกิณกะธรรมการศึกษาความรู้ในห้องพุทธคุณ.mp3

การทำจิตสงบในห้องพุทธคุณ(กรรมฐาน ๒ ธ.ค. ๖๐)

๒ ธ.ค. ๖๐-กรรมฐานการทำจิตสงบในห้องพุทธคุณ
601202_08_กรรมฐานการทำจิตสงบในห้องพุทธคุณ.mp3

ใคร่ครวญสังโยชน์เดินเข้าห้องพุทธคุณ(ปกิณกะธรรม ๒ ธ.ค. ๖๐)

๒ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญสังโยชน์เดินเข้าห้องพุทธคุณ
601202_07_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญสังโยชน์เดินเข้าห้องพุทธคุณ.mp3

การตั้งเจตนาในการถวายสังฆทานเพื่อผู้ล่วงลับ(ปกิณกะธรรม ๒ ธ.ค. ๖๐)

๒ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการตั้งเจตนาในการถวายสังฆทานเพื่อผู้ล่วงลับ
601202_06_ปกิณกะธรรมการตั้งเจตนาในการถวายสังฆทานเพื่อผู้ล่วงลับ.mp3

การฝึกจิตให้สงบด้วยการเจริญพระกรรมฐานคือทางพ้นทุกข์(ปกิณกะธรรม ๒ ธ.ค. ๖๐)

๒ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการฝึกจิตให้สงบด้วยการเจริญพระกรรมฐานคือทางพ้นทุกข์
601202_05_ปกิณกะธรรมการฝึกจิตให้สงบด้วยการเจริญพระกรรมฐานคือทางพ้นทุกข์.mp3

แนวทางปฏิบัติเพื่อทำจิตให้สงบ(กรรมฐาน ๒ ธ.ค. ๖๐)

๒ ธ.ค. ๖๐-กรรมฐานแนวทางปฏิบัติเพื่อทำจิตให้สงบ
601202_04_กรรมฐานแนวทางปฏิบัติเพื่อทำจิตให้สงบ.mp3

ทุกขเวทนาเป็นกฎธรรมดา(ปกิณกะธรรม ๒ ธ.ค. ๖๐)

๒ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมทุกขเวทนาเป็นกฎธรรมดา
601202_03_ปกิณกะธรรมทุกขเวทนาเป็นกฎธรรมดา.mp3

ปัตตานุโมทนา(เทศน์ ๒ ธ.ค. ๖๐)

๒ ธ.ค. ๖๐-เทศน์ปัตตานุโมทนา
601202_02_เทศน์ปัตตานุโมทนา.mp3

มรรคผลด้วยจาคะ(ปกิณกะธรรม ๒ ธ.ค. ๖๐)

๒ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมมรรคผลด้วยจาคะ
601202_01_ปกิณกะธรรมมรรคผลด้วยจาคะ.mp3