วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2560

อัตภาพนี้สุขน้อยทุกข์มาก(ปกิณกะธรรม ๑๗ ธ.ค. ๖๐)

๑๗ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมอัตภาพนี้สุขน้อยทุกข์มาก
601217_01_ปกิณกะธรรมอัตภาพนี้สุขน้อยทุกข์มาก.mp3