วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2560

อานิสงส์ของการยินดีในการบวชพระในพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๑๑ ธ.ค. ๖๐)

๑๑ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมอานิสงส์ของการยินดีในการบวชพระในพระพุทธศาสนา
601211_03_ปกิณกะธรรมอานิสงส์ของการยินดีในการบวชพระในพระพุทธศาสนา.mp3