วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2560

คุณของการรักษาศีลพรหมจรรย์(ปกิณกะธรรม ๑๑ ธ.ค. ๖๐)

๑๑ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมคุณของการรักษาศีลพรหมจรรย์
601211_02_ปกิณกะธรรมคุณของการรักษาศีลพรหมจรรย์.mp3