วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ทำจิตให้สงบด้วยการใคร่ครวญกฎไตรลักษณ์(กรรมฐาน ๒๒ ธ.ค. ๖๐)

๒๒ ธ.ค. ๖๐-กรรมฐานทำจิตให้สงบด้วยการใคร่ครวญกฎไตรลักษณ์
601222_03_กรรมฐานทำจิตให้สงบด้วยการใคร่ครวญกฎไตรลักษณ์.mp3