วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ร่างกายต้องการอาหาร และกิเลสตัณหาจะหลุดพ้นได้ด้วยพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๒๓ ธ.ค. ๖๐)

๒๓ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมร่างกายต้องการอาหาร และกิเลสตัณหาจะหลุดพ้นได้ด้วยพระรัตนตรัย
601223_01_ปกิณกะธรรมร่างกายต้องการอาหารและกิเลสตัณหาจะหลุดพ้นได้ด้วยพระรัตนตรัย.mp3