วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

คำอธิษฐานจะมีผลโดยการตั้งจิตให้บริสุทธิ์ก่อน(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๖๐)

๓๑ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมคำอธิษฐานจะมีผลโดยการตั้งจิตให้บริสุทธิ์ก่อน
601231_10_ปกิณกะธรรมคำอธิษฐานจะมีผลโดยการตั้งจิตให้บริสุทธิ์ก่อน.mp3