วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การฝึกจิตให้สงบด้วยการเจริญพระกรรมฐานคือทางพ้นทุกข์(ปกิณกะธรรม ๒ ธ.ค. ๖๐)

๒ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการฝึกจิตให้สงบด้วยการเจริญพระกรรมฐานคือทางพ้นทุกข์
601202_05_ปกิณกะธรรมการฝึกจิตให้สงบด้วยการเจริญพระกรรมฐานคือทางพ้นทุกข์.mp3