วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560

บูชาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๒๑ ธ.ค. ๖๐)

๒๑ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมบูชาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์
601221_03_ปกิณกะธรรมบูชาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์.mp3