วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ทุกขเวทนาเป็นกฎธรรมดา(ปกิณกะธรรม ๒ ธ.ค. ๖๐)

๒ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมทุกขเวทนาเป็นกฎธรรมดา
601202_03_ปกิณกะธรรมทุกขเวทนาเป็นกฎธรรมดา.mp3