วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

จิตที่มีกำลังสมาธิตั้งมั่นต้องมีพรหมวิหาร ๔ (นิทาน ๓๑ ธ.ค. ๖๐)

๓๑ ธ.ค. ๖๐-นิทานจิตที่มีกำลังสมาธิตั้งมั่นต้องมีพรหมวิหาร ๔
601231_08_นิทานจิตที่มีกำลังสมาธิตั้งมั่นต้องมีพรหมวิหาร๔.mp3