วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การเอาผลให้จิตใจสงบโดยการปลงใจตามความเป็นจริง(กรรมฐาน ๒๓ ธ.ค. ๖๐)

๒๓ ธ.ค. ๖๐-กรรมฐานการเอาผลให้จิตใจสงบโดยการปลงใจตามความเป็นจริง
601223_06_กรรมฐานการเอาผลให้จิตใจสงบโดยการปลงใจตามความเป็นจริง.mp3