วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560

บวงสรวงบูชาผู้มีพระคุณและครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๒๑ ธ.ค. ๖๐)

๒๑ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาผู้มีพระคุณและครูบาอาจารย์
601221_04_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาผู้มีพระคุณและครูบาอาจารย์.mp3