วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การปรามาสพระรัตนตรัยและตำหนิผู้อื่นเป็นมโนกรรมที่ขวางมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒๔ ธ.ค. ๖๐)

๒๔ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการปรามาสพระรัตนตรัยและตำหนิผู้อื่นเป็นมโนกรรมที่ขวางมรรคผล
601224_03_ปกิณกะธรรมการปรามาสพระรัตนตรัยและตำหนิผู้อื่นเป็นมโนกรรมที่ขวางมรรคผล.mp3