วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สังฆทานมีผลมาก(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๖๐)

๓๑ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมสังฆทานมีผลมาก
601231_05_ปกิณกะธรรมสังฆทานมีผลมาก.mp3