วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ไม่ประมาทในร่างกายเพียรทำความดี(ปกิณกะธรรม ๘ ธ.ค. ๖๐)

๘ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมไม่ประมาทในร่างกายเพียรทำความดี
601208_02_ปกิณกะธรรมไม่ประมาทในร่างกายเพียรทำความดี.mp3