วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การมีที่พึ่งหาได้ยาก(เทศน์ ๒๑ ธ.ค. ๖๐)

๒๑ ธ.ค. ๖๐-เทศน์การมีที่พึ่งหาได้ยาก
601221_02_เทศน์การมีที่พึ่งหาได้ยาก.mp3